Haarlemmermeer Groeit

Haarlemmermeer Groeit. Alle inwoners kunnen meedenken over de toekomst van Haarlemmermeer. Vanaf april actief en snel via een online tool en interviews. In juni kan iedereen meekijken en -praten met expertgroepen. Het proces loopt door in het najaar.

Theo Baart

Theo Baart fotografeert stad en landschap. Wat levert de wrijving op tussen enerzijds planning en ontwerp en anderzijds de alledaagse dynamiek? Hoe ziet onze omgeving eruit en wat zegt dat over ons? Die vragen beantwoordt hij met zijn projecten - althans dat vindt hijzelf.

Polderlintportretten

De oude polderwegen met de aanliggende boerderijen, kerken en bedrijfsruimtes zijn typerend voor Haarlemmermeer. Hoe zorgen we ervoor dat deze polderlinten ook in de toekomst herkenbaar blijven in het landschap? En hoe kunnen we ervoor zorgen dat ze nog meer dan nu het beeld bepalen in de polder? Daarvoor is aan de hand van 23 interviews in de zomer van 2020 onderzocht wat deze polderlinten bijzonder maken voor mensen die aan deze linten wonen of werken.

EN NU // 22 Interviews

We hebben ons langzaam aangepast aan de nieuwe werkelijkheid in tijden van Corona. Podium voor Architectuur benutte deze periode om de kracht van Haarlemmermeer zichtbaar te maken. We laten in de rubriek EN NU de ervaringen van ondernemers, initiatiefnemers, bedrijven en ontwerpers in een stille regio zien.

Jongeren

Leren in de Metropo(o)lder stelt jongeren als ontwerper centraal en geeft verdieping aan het activiteitenprogramma van het Podium voor Architectuur. De onderwerpen zijn actueel, onderling verbonden en in lijn met het reguliere programma.

Hoe werkt Podium voor Architectuur? Lees meer

Wijkportretten

Een reportage door wijken van Hoofddorp op initiatief van het Haarlems Dagblad en Podium voor Architectuur.

Rijsenhout

Rijsenhout is een dorpje aan de oostrand van Haarlemmermeer met een weids uitzicht op de Westeinderplassen en het Groene Hart. Het voormalige kassenbouwgebied wordt beheerst door de nabijheid van Schiphol. De ontwikkeling van het dorp is bevroren. Podium voor Architectuur programmeert al enkele jaren op Rijsenhout om het dorp nieuw perspectief te bieden.