Methode Makathon bekijk alle LIDM

Coaching en de beleiding van de teams

Sectie
Erfgoed
Ontwerpen
Leren in de Metropo(o)lder
Ontwerpen
Makathon

De teams van deelnemers, in dit geval teams van leerlingen en studenten, worden begeleid door coaches. De coaches worden in de regel geworven uit het netwerk van de deelnemende partijen. Tijdens deze Makathon waren docenten van deelnemende scholen en medewerkers van Podium voor Architectuur de coaches.

Het trainen van coaches speelt een cruciale rol in het succes van een Makathon, aangezien zij directe invloed hebben op de ervaring en het leerproces van de deelnemers. Een effectief getrainde coach kan deelnemers niet alleen inspireren en motiveren, maar hen ook helpen om hun ideeën te ontwikkelen en uitdagingen te overwinnen.

De training is praktisch van opzet en gebaseerd op het principe learning-by-doing. In de training komen de volgende aspecten aan bod:

Doelstellingen van de Makathon

Coaches dienen een grondig begrip te hebben van de doelstellingen van de Makathon, inclusief het thema, de verwachte leeruitkomsten, en de specifieke vaardigheden of kennis die deelnemers moeten opdoen. Dit stelt de coaches in staat om de activiteiten en discussies tijdens de makathon doelgericht te begeleiden.

Deskundigheid in Design Thinking

Design Thinking speelt een centrale rol in de Makathon en het is belangrijk dat coaches goed getraind zijn in deze denk-, werk- en handelwijze. Niet alleen de theorie komt aan bod, maar de coaches gaan vooral ook zelf aan de slag met de tools en technieken die in het Design Thinking proces gebruikt (kunnen) worden. Coaches moeten in staat zijn om teams door de verschillende fasen van het Design Thinking proces te leiden en hen te helpen om creatieve en innovatieve oplossingen te bedenken. Een coach moet in staat zijn om Design Thinking aan de jongeren zo over te dragen dat de jongeren er zelf mee aan de slag kunnen.

Ontwikkeling van Soft Skills

Tijdens de training is veel aandacht voor het aanspreken van soft skills bij de deelnemers. Denk aan skillss als samenwerking, communicatie, en kritisch denken. De coaches creëren samen met de deelnemers een veilige en ondersteunende omgeving waarin de deelnemers zich comfortabel voelen om risico's te nemen en te experimenteren.

Feedback en beoordeling

Het vermogen om constructieve feedback te geven is essentieel voor coaches. Een coach dient positieve en verbeteringsgerichte feedback te geven die deelnemers helpt om een mooie oplossing neer te zetten. Waarbij de coach niet te veel moet sturen en ervoor moet waken niet zelf eigenaar te worden van het proces en de uitkomst. Dit is voor coaches vaak een spannende balanceeract.

Crisismanagement en probleemoplossing

Coaches moeten voorbereid zijn op het omgaan met onverwachte uitdagingen en conflicten binnen teams. Training in crisismanagement en probleemoplossende technieken stelt hen in staat om snel en effectief te handelen wanneer issues zich voordoen, zodat het leerproces niet wordt onderbroken. Of juist van de 'crisis' een waardevol leermoment te maken.

Diversiteit en inclusie

Een inclusieve benadering is cruciaal in moderne educatieve settings. Coaches moeten getraind zijn om diversiteit binnen teams te herkennen en te waarderen, en moeten weten hoe ze een inclusieve omgeving kunnen creëren waarin iedereen zich gehoord en gerespecteerd voelt.

Tijdens een tweedaagse training komen alle bovenstaande aspecten aan bod. Oefenen tijdens een training is goed, maar in de praktijk leer je pas echt. Tijdens de Makathon zelf worden de coaches dan ook ondersteund door een of twee ervaren DOON-coaches. Zij staan tijdens de Makathon de coaches bij om vragen te beantwoorden of om moeilijke momenten en situaties te bespreken en aan te pakken.

De Design Thinking tools zijn speciaal voor deze Makathon aangepast. Een veel gebruikte tool is bijvoorbeeld de empathie canvas (empathy map). Op dit canvas staat de mens, de persoon die het probleem ervaart, centraal. Maar, in deze Makathon staat naast de mens, vooral ook het landschap in en rondom het cultureel erfgoed centraal. We hebben dit canvas dan ook aangepast en het landschap centraal gezet. Zie hieronder een voorbeeld van dit aangepaste canvas.

Het Empathie canvas
Het Empathie canvas