Organisatie

Over Podium voor Architectuur

Podium voor Architectuur is hét kennis- en ontwerpnetwerk van de regio Haarlemmermeer en Schiphol en agendeert urgente ruimtelijke vragen, is neutraal en ontwerpt met betrokkenen aan de kansen en consequenties voor de dagelijkse leefomgeving.

Thema’s uit alle lagen van het landschap komen aan bod: wonen, werken, voedsel, mobiliteit en leren. Podium ontwikkelt activiteiten voor een breed publiek, zowel lokaal als nationaal. We zorgen hierbij altijd voor een interessante mix van ontwerpers, jongeren, experts, bedrijven en bewoners. Dialoog, verbeelding, experiment en innovatie zijn ingebed in ons programma op weg naar een betere luchthavenregio. Leren in de Metropo(o)lder stelt jongeren als ontwerper centraal en geeft verdieping aan het activiteitenprogramma van Podium voor Architectuur.

Aardappeloogst | Foto: Kees van der Veer
Aardappeloogst | Foto: Kees van der Veer

Metropo(o)lder

Haarlemmermeer is een dynamische en unieke regio. De contrasten in het in 1852 drooggelegde polderlandschap zijn groot, met kleine en oude dorpen langs de Ringvaart, groeikernen Nieuw-Vennep en Hoofddorp, een uitgebreid netwerk aan infrastructuur en de internationale luchthaven Schiphol, als onderdeel van de Metropoolregio Amsterdam (MRA). Dit maakt dat wanneer er ergens in Nederland een verhaal over ruimtelijke inrichting verteld kan worden, dit wel in Haarlemmermeer is, of zoals Podium voor Architectuur het noemt: de Metropo(o)lder. Het is een landschap met een buitengewoon veelzijdige ruimtelijke kwaliteit, door de ruime aanwezigheid van water, maar ook met de beperkingen van de geluidscontouren van de luchthaven, waarin beschreven wordt waar men wel en niet mag bouwen, werken en wonen.

In wat voor regio willen wij leven?

De transformatie van het landschap van Haarlemmermeer als gevolg van energietransitie, klimaatverandering, voedselvoorziening en een enorme woningbouwopgave roept veel vragen op. Het is een uitgelezen plaats om ruimtelijke ontwikkelingen te implementeren, maar hoe kunnen we de ontwikkelingen aan elkaar verbinden? Kunnen we komen tot een model dat (universeel) overdraagbaar is naar andere delen van Nederland? Kortom, kunnen wij de bouwstenen voor een betere regio aandragen?

 • Het kost veel geld om een boerderij te onderhouden en op te knappen. Hoe kunnen we daar een vorm voor vinden of een eigentijdse bestemming?

Projectleider participatie, communicatie & Leren in de Metropolder

Podium voor Architectuur is op zoek naar een collega uit de ruimtelijke ontwerpdiscipline met ervaring in participatie/communicatie/onderwijs. Een toekomstgericht profiel, gevoed door de actuele behoefte op vraagstukken zoals leefbaarheid, wonen, mobiliteit, energietransitie, enz.

Projectleider participatie, communicatie & leren in de Metropolder

24 uur per week

In het team houd je je bezig met het (proces)ontwerpen en uitvoeren van participatie in een op maat ontwikkelde vorm van communicatie, afgestemd op specifieke doelgroepen, van bewoners tot professionals en de media. Jongeren als ontwerper, maker en kritisch burger hebben een belangrijke plaats in de snel groeiende gemeente Haarlemmermeer.

De functie vraagt een eigenzinnige invulling, flexibele denkwijze, gericht op proces en ruimtelijk ontwerp, innovatie, het signaleren van kansen en ontwikkelen van relaties. Tactisch en snel kunnen anticiperen is essentieel in deze functie.

Aandachtsgebieden

 • Landschap en erfgoed als drager voor ontwikkeling en identiteit;
 • Leefomgeving & ruimtelijke kwaliteit;
 • Co creatie met participanten (docenten, inwoners, professionele relaties);
 • Ontwerpprocessen (ruimtelijk en participatief).

Wat ga je doen?

 • Je ontwerpt, plant en voert de participatie – en communicatietrajecten uit van het jaarprogramma gericht op jongeren (als ontwerper), bewoners, fotografen, theoretische denkers, ontwerpende experts, ondernemers, kennisinstellingen en overheden;
 • Je werkt vanuit een mix aan communicatievormen van dialoog tot online publicaties, video, fotografie, podcasts en social media;
 • Je schrijft en verbeeldt de inhoud op passende wijze naar de dossiers, projecten en agenda op de website;
 • Je initieert vanuit actuele inhoud projecten in- en extern, met focus op participatie & ontwerp;
 • Je maakt projecten in co-creatie met docenten voortgezet onderwijs;
 • Je werkt vanuit het PvA samen met andere teams en programmalijnen binnen Het Cultuurgebouw met nadruk op Educatie en M&C.

Wij zoeken iemand:

 • Met 4 tot 6 jaar ervaring in communicatie/ ontwerp/ onderwijs;
 • Met een opleiding op ten minste hbo-niveau;
 • Die affiniteit en ervaring heeft op gebied van erfgoed, landschap en architectuur;
 • Met een relevant netwerk;
 • Met een flexibele en zelfstandige werkhouding;
 • Met aantoonbare en uitgebreide kennis van en ervaring met social media, mailchimp en andere online tools;
 • Die in staat is om vakjargon snel in toegankelijke taal om te zetten, gericht op de specifieke doelgroepen;
 • Die graag meedenkt en niet bang is om nieuwe voorstellen te doen;
 • Met een uitstekende beheersing van de Nederlandse taal;
 • Met ervaring in het Adobe pakket.

Wij bieden

Een inspirerende omgeving die voortdurend in ontwikkeling is en waar je ruimte krijgt om je vakkennis in te zetten en visie te ontplooien. De arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO Kunsteducatie. De functie is voor de duur van 1 jaar met mogelijkheid tot verlenging. Het salaris is afhankelijk van opleiding en werkervaring. Voor meer informatie kun je mailen of bellen met : 06-21802287.

Enthousiast geworden? Dan nodigen we je graag uit om te solliciteren. Stuur een motivatiebrief mét je cv naar de afdeling Personeelszaken, , o.v.v. ‘vacature Projectleider Podium voor Architectuur’.

Solliciteren is mogelijk tot en met 9 december 2022.


Podium voor Architectuur (PvA) is een van de disciplines binnen de nieuwe afdeling Kennis en Ontwikkeling. Het team geeft invulling aan integrale programmering op betekenisvolle locaties in de polder. Via het PvA maken mensen kennis met (landschaps)architectuur, stedenbouw en ruimtelijke vraagstukken. Erfgoed is daarbij het startpunt. PvA agendeert urgente opgaven via kenniscirculatie, dialoog en ontwerp in samenwerking met bewoners, ontwerpers, experts, marktpartijen, kennisinstellingen en overheden. PvA vaart een ambitieuze koers, samen met het regionale en nationale netwerk én met de doelgroepen. Mondiale vraagstukken krijgen een vertaling naar Haarlemmermeer als onderdeel van de MetropoolRegio Amsterdam.

Het Cultuurgebouw is een bijzonder complex van voorzieningen in Haarlemmermeer met prachtige culturele programma’s van De Meerse, Pier K, de Bibliotheek Haarlemmermeer, Duycker en het Podium voor Architectuur. Er is veel te beleven, te genieten en er valt heel veel te leren. Dat kan in vijf podiumzalen, een popcafé, diverse vergaderlocaties, een bibliotheek met lees-, leer- en werkplekken, talrijke dansstudio’s, ateliers, muzieklokalen en oefenstudio’s. Op andere locaties in de gemeente Haarlemmermeer zijn er nog vijf bibliotheken, een goed geoutilleerd centrum voor de kunsten in Nieuw-Vennep en het vestzaktheater Het Oude Raadhuis. Bij Het Cultuurgebouw werken ruim 200 mensen met een arbeidsovereenkomst. Daarnaast werken wij met vele vrijwilligers, uitzendkrachten en freelancers.

Ons Team

 • Je bent pas een echte kosmopoliet als je in Hoofddorp woont

 • Geef locaties een passende betekenis door functies en gronden logisch te ruilen.

 • In zo’n snel veranderende polder moet je het verleden ruimte geven, dat is voor jeugd en toekomst heel belangrijk.

  Evert van der Vlugt

  Voormalig agrariër, 4e generatie
 • We hebben een grote weeffout in onze boekhouding, waarin welbevinden en gezondheid niet is opgenomen.

 • Laten we maatschappelijke en culturele voorzieningen dichtbij houden, in de wijk of in de kern.

  Inwoner Haarlemmermeer

 • Het kost veel geld om een boerderij te onderhouden en op te knappen. Hoe kunnen we daar een vorm voor vinden of een eigentijdse bestemming?

Stichting Vrienden

Stichting Vrienden van het Podium

De stichting Vrienden van het Podium voor Architectuur Haarlemmermeer en Schiphol vindt de werkzaamheden van het Podium van groot belang. Dit vanuit de overtuiging dat de kwaliteit van de gebouwde omgeving een belangrijke bijdrage kan leveren aan de attractiviteit van het leefmilieu en de economie in Haarlemmermeer en de regio.

Het Podium voor Architectuur Haarlemmermeer en Schiphol signaleert al jaren als onafhankelijke organisatie een brede ruimtelijke opgave bestaand uit wonen, werken, leren, leven, voedsel, mobiliteit en logistiek. De Vrienden steunen daarom het Podium waar ze kunnen. De stichting is opgericht op 14 maart 2011 door Frits Vermeijs (tevens erevoorzitter van de Vrienden), Age Vermeer, Piet Brandjes, Paul Jansen, Els Goossens en Joop Krul.

Wat doen de Vrienden van het Podium?

De Vrienden steunen het Podium op de volgende wijze:

 • het onbezoldigd adviseren van het Podium vanuit de kennis, ervaring en netwerk van de Vrienden;
 • het ondersteunen van het Podium bij het organiseren van de benodigde middelen om hun programma te realiseren;
 • het bevorderen van bekendheid en zichtbaarheid van het Podium.

Het Podium heeft beperkte middelen voor het realiseren van zijn programma. Een aantal initiatieven kunnen zonder extra steun niet plaatsvinden. De Vrienden proberen voor deze initiatieven aanvullende middelen te vinden. Zowel financieel als in natura. Dit doen de Vrienden door zowel specifiek voor een bepaald initiatief als voor het gehele programma middelen te werven. Verworven middelen worden pas ter beschikking gesteld aan het Podium als het initiatief waarvoor de steun wordt aangevraagd van voldoende kwaliteit is om een bijdrage te leveren aan (de discussie over en bewustzijn van) de kwaliteit van de bebouwde omgeving van de regio. De stichting Vrienden van het Podium voor Architectuur Haarlemmermeer en Schiphol heeft de ANBI status.

Foto: Polderfotograaf Kees van der Veer
Foto: Polderfotograaf Kees van der Veer

Wie zijn de Vrienden van het Podium?

Het bestuur van de stichting Vrienden van het Podium voor Architectuur wordt gevormd door mensen die nauw betrokken zijn bij het gebied van Haarlemmermeer en Schiphol, aangezien zij er wonen en/of werken en daarnaast grote affiniteit hebben met de kwaliteit van de gebouwde omgeving. De Vrienden bestaan momenteel uit:

 • Voorzitter Kees Smilde (adviesbureau Case-Management Delft)
 • Penningmeester Irene Prins (lid schoolleiding Kaj Munk College, Hoofddorp)
 • Vice penningmeester Paul Jansen (Strategisch Adviseur HorYzoN)
 • Bert Uitterhoeve (vml. directeur Ruimtelijke Ontwikkeling gemeente Haarlemmermeer)
 • Jaap de Wit (em. hoogleraar Luchtvaarteconomie Universiteit van Amsterdam)
 • Maurits Schaafsma (senior Urban Planner, Schiphol Group)
 • Sacha Maarschall Secretaris (stedenbouwkundig adviseur, Provincie Noord-Holland)

Ook Vriend van het Podium worden?

De Vrienden streven naar partner- en samenwerkingsrelaties. Dat kan door samenwerking gericht op kennisuitwisseling, inbreng van expertise en financiële impulsen. BPD Gebiedsontwikkeling Regio Noord West bijvoorbeeld steunt het Podium via de Vrienden met een jaarlijks gift.

Ben je geïnteresseerd in de mogelijkheid om begunstiger, (hoofd)sponsor of mecenas te worden? Wil je een of meer activiteiten uit het jaarprogramma van het Podium financieel of in natura ondersteunen?

Wil je meer informatie?

Dan kun je contact opnemen met de Vrienden via onderstaande contactgegevens. Ze maken graag tijd voor een gesprek.

 • Email: info@podiumarchitectuur.nl
 • Telefoon: 06 533 68 113 (Kees Smilde)
 • Postadres: p/a Podium voor Architectuur, Postbus 162, 2130 AD Hoofddorp

Algemene info

 • KvK: Haarlem 52557510
 • IBAN: NL94 RABO 0125 3817 27
 • Belastingnr: 8504.98.740
 • ANBI-status: (Algemeen Nut Beogende Instelling) per 15 april 2011, RSIN 850498740

Downloads

Programmaraad

Programmaraad

De programmaraad werkt jaarlijks mee aan de ontwikkeling van het Activiteitenprogramma, waar nodig in samenspraak met de Stichting Vrienden.

De programmaraad was in 2001/02 verantwoordelijk voor het oprichten van het Podium voor Architectuur en de ontwikkeling ervan. Zoals de tijdgeest verlangt, transformeert de programmaraad van architecten naar een raad met ontwerpers uit diverse disciplines.

Programmaraad

Contact

Contact

Email
info@podiumarchitectuur.nl
Tel
+31 (0) 23 56 69 591
Bezoekadres
C. (etalage)

Raadhuisplein 9
2132 TZ Hoofddorp

Openingstijden

Podium voor Architectuur is op afspraak te bezoeken.

Postadres
Podium voor Architectuur

Postbus 62
2130 AD Hoofddorp