Samen met partners ontwerpen wij aan een betere luchthavenregio

Alle mondiale thema's komen samen in Haarlemmermeer: bodem, water, erfgoed, de luchthaven, geluidadaptief bouwen, mobiliteit, wonen, energie en dataopslag. Podium voor Architectuur richt zich op de integrale circulaire ontwerpopgave en architectuureducatie.

Alle mondiale thema's komen samen in Haarlemmermeer: bodem, water, erfgoed, de luchthaven, geluidadaptief bouwen, mobiliteit, wonen, energie en dataopslag. Podium voor Architectuur richt zich op de integrale circulaire ontwerpopgave en architectuureducatie.

Dit is wat we doen

Architectuur gaat over mensen, over hoe zij samenleven, over verbinding met de omgeving en over welbevinden. Podium voor Architectuur is initiator, aanjager en vragensteller vanuit een neutraal standpunt. We delen kennis, zetten aan tot dialoog en verbeelding. De focus ligt op collectieve intelligentie en ontwerp in een regio die grote stappen maakt. De opgaves zijn complex en de technologische ontwikkelingen gaan in hoog tempo. Hoe komen we tot een integrale aanpak van de opgave?

Illustratie bij agenderen

Aangaan van dialoog

We functioneren als kennis- en ontwerpnetwerk. Daarbij is een brede publieksgroep betrokken: jongeren (als ontwerper), bewoners, fotografen, theoretische denkers, ontwerpende experts, ondernemers, bedrijven, kennisinstellingen en overheden.

Illustratie onderwijs en wetenschap Illustratie kunst en cultuur Illustratie horeca en winkels Illustratie financiële sector

Kiezen van de juiste vorm

Per onderwerp bepalen we de werkvorm: ontwerpateliers, dialogen, expertmeetings, workshops, excursies en exposities. We zoeken altijd naar een spannende combinatie van inhoud en locatie.

Het event vindt plaats

Met een diversiteit aan deelnemers delen we de opgaves en kansen. We nodigen per sessie deelnemers uit. Afhankelijk van het onderwerp nodigen we deelnemers op persoonlijke titel uit, of per nieuwsbrief een hele brede groep. Met verbeelding - want hoe ziet het er dan uit en is dit wat we bedoelen?

Illustratie financiële sector
Tuinbouw
Architectuur
Dorpsraden

Kennis wordt verspreid met partners

We gooien een eerste steen in de vijver... De oogst, kennis en verbeelding wordt verspreid. Welke stappen zijn nodig op weg naar uitvoering? Wie wil meedoen? Wie neemt welke rol? Kennis circuleert en breidt zich uit.

Architectuur

Dorpsraden

Duurzaamheid

Energie

Financiële Sector

Horeca & Winkels

IT-Sector IT-Sector

Kunst & Cultuur

Leefbaarheid

Luchthaven

Media & Communicatie

Onderwijs & Wetenschap

Overheid

Tuinbouw