Foto: Theo Baart

Berichten uit de Metropoolregio 4 // Robert Graat

Sectie
Theo Baart
Podcasts
Podcasts
MRA

Robert Graat werkt voor Staatsbosbeheer aan de Groene Metropool. Staatsbosbeheer is eigenaar en beheerder van veel groengebieden in stadsranden van Groot Amsterdam en zit daarom vaak aan tafel met andere grondbezitters (gemeenten en projectontwikkelaars) wanneer er plannen worden gemaakt voor nieuwbouw.

Met het programma de Groene Metropool werkt Staatsbosbeheer aan wijken die vergroenen en op natuurlijke wijze verbonden worden met recreatie- en natuurgebieden rond de stad. Zo is Robert Graat betrokken bij de ambitieuze plannen voor de verdubbeling van Lisserbroek.

ACHTERGROND PODCAST

Fotograaf en auteur Theo Baart dacht dat hij in Hoofddorp woonde, een voorstad van Amsterdam. Maar hij kwam erachter dat hij in een metropoolregio woont en werkt. Wat is dat? Van een stad, een dorp of het platteland kan iedereen zich wel een voorstelling maken. Maar een metropoolregio?

Die vraag was aanleiding voor een drie jaar durende expeditie.


In deze podcastserie bespreekt Theo Baart met ontwerpers, beleidmakers en publicisten opmerkelijke zaken die hij tijdens zijn tochten door de Metropool heeft gezien. Deze serie is het vervolg op zijn boek Groot-Amsterdam // Metropool in ontwikkeling. De opgaven zijn groot, de toon is heel toegankelijk.