THEO BAART // BERICHTEN UIT DE METROPOOLREGIO

Sectie
Theo Baart
Podcasts
Podcasts
MRA

Groot-Amsterdam heeft het niet makkelijk. De grote ruimtelijke thema’s in de stad en regio zijn door de pandemie alleen maar urgenter zijn geworden. Wie durft een stap te zetten? In een serie podcasts bespreekt Theo Baart met ontwerpers, beleidmakers en publicisten opmerkelijke zaken die hij tijdens zijn tochten door de Metropool heeft gezien.

Deze serie is een vervolg op het boek Groot-Amsterdam // Metropool in ontwikkeling van Theo Baart. De opgaven zijn groot, de toon is heel toegankelijk.

THEO BAART

Fotograaf en auteur Theo Baart dacht dat hij in Hoofddorp woonde, een voorstad van Amsterdam. Maar hij kwam erachter dat hij in een metropoolregio woont en werkt. Wat is dat? Van een stad, een dorp of het platteland kan iedereen zich wel een voorstelling maken. Maar een metropoolregio?

Die vraag was aanleiding voor een drie jaar durende expeditie.

GROOT-AMSTERDAM

Voor zijn meest recente boek ‘Groot-Amsterdam // Metropool in ontwikkeling’ trok Theo Baart van Buitenkaag naar de Zuidas, via Almere en Weesp naar de Sluisbuurt in Amsterdam. Steeds kijkend vanuit de randen van de regio naar de grote stad Amsterdam. Hoe komt het buitengebied aan de groeiende stad vast te zitten? Hoe gaat Groot-Amsterdam er in de toekomst uitzien? En wie denken daar over na? Want welke ruimtelijke opgaven zijn in een onstuimig groeiende stadsregio nog lokaal en welke moet je op regionale of zelfs nationale schaal bezien?

"Mijn aanname is dat de grote ruimtelijke thema’s in de stad en regio door de pandemie alleen maar urgenter zijn geworden. Groot-Amsterdam heeft het niet makkelijk."

WAAROM EEN PODCAST?

Omdat de boekpresentatie voorjaar 2020 door corona niet door kon gaan, maar de grote vragen onverminderd van kracht bleven, is deze podcast ontstaan. Baart zegt daarover: "Mijn aanname is dat de grote ruimtelijke thema’s in de stad en regio door de pandemie alleen maar urgenter zijn geworden. Groot-Amsterdam heeft het niet makkelijk. Er moet op korte termijn ruim 200.000 woningen gebouwd worden. De luchtvaart ligt aan het staatsinfuus. De coronapandemie schort niet de grote vraagstukken als klimaatverandering en de energietransitie op. En een deel van de werkende bevolking ontdekt dat je ook online kunt vergaderen vanuit een groot huis met een tuin in Twente i.p.v. Amsterdam-West. Al deze vraagstukken gaan over het inrichten en verdelen van schaarse ruimte. Dit is het moment om met een frisse blik te kijken naar wat we hebben in deze regio en of het zo moeten houden. Niet verkrampt afwachten maar veranderen. Wie durft een stap te zetten?"

Deze zaken bespreekt Baart met mensen die er verstand van hebben, zoals planoloog provincie Noord Holland Ton Bossink, stedenbouwkundige Ton Schaap, ontwikkelingsmanager BPD John van den Heuvel, Robert Graat van Staatsbosbeheer, onderzoeksjournalist Tijs van den Boomen, ruimtelijk adviseur Almere Joe van der Veen en stedenbouwkundige Hilde Blank.

Wat is het belang van een samenhangend geheel van steden? Wat is de functie van de Zuidas voor Amsterdam? Hoe krijgen we een gevarieerde en bewoonbare regio? Hoe realiseren we groen en recreatiegebieden? Kunnen we de landzijde van Schiphol vrijspelen? Hoe kan het landschap van de Flevopolder zich verder ontplooien? En tot slot, wat zijn de kansen voor de toekomst van de Oostflank Haarlemmermeer?

De vragen doen ertoe, zetten aan tot denken en heroverwegen. De opgaven zijn groot, de toon is voor ieder luister- en denkniveau toegankelijk. Zoiets kan alleen Theo Baart.

Klik hier voor de podcasts van Theo Baart


Theo Baart fotografeert stad en landschap. Wat levert de wrijving op tussen enerzijds planning en ontwerp en anderzijds de alledaagse dynamiek? Hoe ziet onze omgeving eruit en wat zegt dat over ons? In 2015 verscheen van zijn hand Werklust. Biografie van een gebruikslandschap over de transformatie van het landschap in de nabijheid van Schiphol. Territorium verhaalt over de vernieuwing van de Bijlmermeer. Met Cary Markerink en Tracy Metz maakte hij het boek Snelweg.