Polderlintportretten

De oude polderwegen met de aanliggende boerderijen, kerken en bedrijfsruimtes zijn typerend voor Haarlemmermeer. Hoe zorgen we ervoor dat deze polderlinten ook in de toekomst herkenbaar blijven in het landschap? En hoe kunnen we ervoor zorgen dat ze nog meer dan nu het beeld bepalen in de polder? Daarvoor is aan de hand van 23 interviews in de zomer van 2020 onderzocht wat deze polderlinten bijzonder maken voor mensen die aan deze linten wonen of werken.