Foto: Loek van Vliet
Nieuwsbericht bekijk alle artikelen

Visie Polderlinten vrijgegeven

Sectie
Erfgoed
Polderlintportretten
Visies HM

De Visie Polderlinten van de gemeente is na zes weken ter inzage te hebben gelegen nu vrijgegeven. Net als twee andere deeluitwerkingen van de Omgevingsvisie Haarlemmermeer 2040. 

Omgevingsvisie als paraplu

De Verdichtingsvisie, de Visie Polderlinten en het Klimaatadaptatiebeleid werken een deel uit van de Omgevingsvisie. Deze beschrijft hoe Haarlemmermeer er over twintig jaar uitziet, hoe mensen er gezond en veilig kunnen wonen en hoe de gemeente bereikbaar en welvarend blijft. 

Met deze drie visies legt de gemeente een stevige basis voor het Haarlemmermeer van morgen. De boodschap: Haarlemmermeer moet koesteren wat het heeft en slim bouwen aan de toekomst.

De drie visies gaan elk dieper in op een thema uit de Omgevingsvisie. Zo richt de Visie Polderlinten zich voornamelijk op het buitengebied, de kenmerkende lange polderwegen en dijken. In de visie streeft de gemeente naar het behoud van de linten. Ontwikkelingen worden aangemoedigd, mits ze het karakter van de polderlinten versterken.

Zienswijzen

De conceptversies van drie deelvisies werden eind 2021 apart gepresenteerd. Tijdens de zes weken terinzagelegging kon iedereen een zienswijze indienen. Er kwamen meerdere zienswijzen binnen. De gemeente heeft die goed bekeken en de visies waar mogelijk aangepast. De gemeenteraad stelt nu de definitieve visies vast.  

Hoe verder

Daarna worden er per gebied ontwikkelpaspoorten of verdichtingsplannen gemaakt. Die dienen om bouwinitiatieven mee te begeleiden en te toetsen. Waarschijnlijk wordt daarbij opnieuw gebruik gemaakt van de kennis en inzichten van bewoners en ondernemers. Iedereen kan op de websites van gemeente en PvA lezen hoe het proces verloopt.

Klik hier voor de definitieve Visie Polderlinten