Organisatie

Over Podium voor Architectuur

Podium voor Architectuur is hét kennisnetwerk van de regio Haarlemmermeer en Schiphol en agendeert urgente ruimtelijke vragen, is neutraal en werkt met betrokkenen aan de kansen en consequenties voor de dagelijkse leefomgeving.

Thema’s uit alle lagen van het landschap komen aan bod: wonen, werken, voedsel, mobiliteit en leren. Podium ontwikkelt activiteiten voor een breed publiek, zowel lokaal als nationaal. We zorgen hierbij altijd voor een interessante mix van ontwerpers, jongeren, experts, bedrijven en bewoners. Dialoog, verbeelding, experiment en innovatie zijn ingebed in ons programma op weg naar een betere luchthavenregio. Leren in de Metropo(o)lder stelt jongeren als ontwerper centraal en geeft verdieping aan het activiteitenprogramma van Podium voor Architectuur.

Aardappeloogst | Foto: Kees van der Veer
Aardappeloogst | Foto: Kees van der Veer

Metropo(o)lder

Haarlemmermeer is een dynamische en unieke regio. De contrasten in het in 1852 drooggelegde polderlandschap zijn groot, met kleine en oude dorpen langs de Ringvaart, groeikernen Nieuw-Vennep en Hoofddorp, een uitgebreid netwerk aan infrastructuur en de internationale luchthaven Schiphol, als onderdeel van de Metropoolregio Amsterdam (MRA). Dit maakt dat wanneer er ergens in Nederland een verhaal over ruimtelijke inrichting verteld kan worden, dit wel in Haarlemmermeer is, of zoals Podium voor Architectuur het noemt: de Metropo(o)lder. Het is een landschap met een buitengewoon veelzijdige ruimtelijke kwaliteit, door de ruime aanwezigheid van water, maar ook met de beperkingen van de geluidscontouren van de luchthaven, waarin beschreven wordt waar men wel en niet mag bouwen, werken en wonen.

In wat voor regio willen wij leven?

De transformatie van het landschap van Haarlemmermeer als gevolg van energietransitie, klimaatverandering, voedselvoorziening en een enorme woningbouwopgave roept veel vragen op. Het is een uitgelezen plaats om ruimtelijke ontwikkelingen te implementeren, maar hoe kunnen we de ontwikkelingen aan elkaar verbinden? Kunnen we komen tot een model dat (universeel) overdraagbaar is naar andere delen van Nederland? Kortom, kunnen wij de bouwstenen voor een betere regio aandragen?

 • Ik spar altijd met plezier met Podium over de inhoud en het vormgeven van bijeenkomsten. Podium is een professionele club, met een laagdrempelig karakter, dat een vakinhoudelijke discussie uitdaagt.

 • Niemand realiseert zich dat het kijken van een Netflixserie de bouw van weer een datacenter tot gevolg kan hebben

 • Onze projecten worden authentiek door partijen als Podium. Een project moet 'echt' worden en aansluiten op de actualiteit, met bijv. een echte opdrachtgever of de vorm van het product zoals een vlog.

  Evert-Jan Oppelaar

  Onderwijspionier en mede-initiatiefnemer HVX
 • Je bent pas een echte kosmopoliet als je in Hoofddorp woont

Ons Team

 • Ik spar altijd met plezier met Podium over de inhoud en het vormgeven van bijeenkomsten. Podium is een professionele club, met een laagdrempelig karakter, dat een vakinhoudelijke discussie uitdaagt.

 • Niemand realiseert zich dat het kijken van een Netflixserie de bouw van weer een datacenter tot gevolg kan hebben

 • Onze projecten worden authentiek door partijen als Podium. Een project moet 'echt' worden en aansluiten op de actualiteit, met bijv. een echte opdrachtgever of de vorm van het product zoals een vlog.

  Evert-Jan Oppelaar

  Onderwijspionier en mede-initiatiefnemer HVX
 • Je bent pas een echte kosmopoliet als je in Hoofddorp woont

Vrienden van het Podium

Vrienden van het Podium

De stichting Vrienden van het Podium voor Architectuur Haarlemmermeer en Schiphol vindt de werkzaamheden van het Podium van groot belang. Dit vanuit de overtuiging dat de kwaliteit van de gebouwde omgeving een belangrijke bijdrage kan leveren aan de attractiviteit van het leefmilieu en de economie in Haarlemmermeer en de regio.

Het Podium voor Architectuur Haarlemmermeer en Schiphol signaleert al jaren als onafhankelijke organisatie een brede ruimtelijke opgave bestaand uit wonen, werken, leren, leven, voedsel, mobiliteit en logistiek. De Vrienden steunen daarom het Podium waar ze kunnen. De stichting is opgericht op 14 maart 2011 door Frits Vermeijs (tevens erevoorzitter van de Vrienden), Age Vermeer, Piet Brandjes, Paul Jansen, Els Goossens en Joop Krul.

Wat doen de Vrienden van het Podium?

De Vrienden steunen het Podium op de volgende wijze:

 • het adviseren van het Podium vanuit de kennis, ervaring en netwerk van de Vrienden;
 • het ondersteunen van het Podium bij het organiseren van de benodigde middelen om hun programma te realiseren;
 • het bevorderen van bekendheid en zichtbaarheid van het Podium.

Het Podium heeft beperkte middelen voor het realiseren van zijn programma. Een aantal initiatieven kunnen zonder extra steun niet plaatsvinden. De Vrienden proberen voor deze initiatieven aanvullende middelen te vinden. Zowel financieel als in natura. Dit doen de Vrienden door zowel specifiek voor een bepaald initiatief als voor het gehele programma middelen te werven. Verworven middelen worden pas ter beschikking gesteld aan het Podium als het initiatief waarvoor de steun wordt aangevraagd van voldoende kwaliteit is om een bijdrage te leveren aan (de discussie over en bewustzijn van) de kwaliteit van de bebouwde omgeving van de regio. De stichting Vrienden van het Podium voor Architectuur Haarlemmermeer en Schiphol heeft de ANBI status.

Polderbaan - Hoofdvaart | Foto: Kees van der Veer
Polderbaan - Hoofdvaart | Foto: Kees van der Veer

Wie zijn de Vrienden van het Podium?

Het bestuur van de stichting Vrienden van het Podium voor Architectuur wordt gevormd door mensen die nauw betrokken zijn bij het gebied van Haarlemmermeer en Schiphol, aangezien zij er wonen en/of werken en daarnaast grote affiniteit hebben met de kwaliteit van de gebouwde omgeving. De Vrienden bestaan momenteel uit:

 • Kees Smilde (adviesbureau Case-Management Delft)
 • Paul Jansen (Strategisch Adviseur HorYzoN)
 • Bert Uitterhoeve (vml. directeur Ruimtelijke Ontwikkeling gemeente Haarlemmermeer)
 • Jaap de Wit (em. hoogleraar Luchtvaarteconomie Universiteit van Amsterdam)
 • Irene Prins (lid schoolleiding Kaj Munk College, Hoofddorp)
 • Maurits Schaafsma (senior Urban Planner, Schiphol Group)
 • Sacha Maarschall (stedenbouwkundig adviseur, Provincie Noord-Holland)

Ook Vriend van het Podium worden?

De Vrienden streven naar partner- en samenwerkingsrelaties. Dat kan door samenwerking gericht op kennisuitwisseling, inbreng van expertise en financiële impulsen. BPD Gebiedsontwikkeling Regio Noord West bijvoorbeeld steunt het Podium via de Vrienden met een jaarlijks gift.

Ben je geïnteresseerd in de mogelijkheid om begunstiger, (hoofd)sponsor of mecenas te worden? Wil je een of meer activiteiten uit het jaarprogramma van het Podium financieel of in natura ondersteunen?

Wil je meer informatie?

Dan kun je contact opnemen met de Vrienden via onderstaande contactgegevens. Ze maken graag tijd voor een gesprek.

 • Email: vriendenvhpodium@xs4all.nl
 • Telefoon: 06 533 68 113 (Kees Smilde)
 • Postadres: p/a Podium voor Architectuur, Postbus 162, 2130 AD Hoofddorp

Algemene info

 • KvK: Haarlem 52557510
 • IBAN: NL94 RABO 0125 3817 27
 • Belastingnr: 8504.98.740
 • ANBI-status: (Algemeen Nut Beogende Instelling) per 15 april 2011, RSIN 850498740

Programmaraad

Programmaraad

De programmaraad werkt jaarlijks mee aan de ontwikkeling van het Activiteitenprogramma, waar nodig in samenspraak met de Stichting Vrienden.

De programmaraad was in 2001/02 verantwoordelijk voor het oprichten van het Podium voor Architectuur en de ontwikkeling ervan. Zoals de tijdgeest verlangt, transformeert de programmaraad van architecten naar een raad met ontwerpers uit diverse disciplines.

Programmaraad in huidige samenstelling

 • ing. Daniël van den Berg, Tordoir Van den Berg Architecten Hoofddorp
 • ir Ben Ewals, BUROBEB Amsterdam
 • Martine van Vliet, Landschapsarchitect en stedenbouwkundige, Loos van Vliet - Atelier voor Stedenbouw, Landschap, Architectuur
 • Peter van Assche, Bureau SLA
 • Loek van Vliet, Fotograaf o.a. Klimaatbuffers

Contact

Contact

Email
info@podiumarchitectuur.nl
Tel
+31 (0) 23 56 69 591
Bezoekadres
Het Cultuurgebouw (etalage)

Raadhuisplein 9
2132 TZ Hoofddorp

Openingstijden

In verband met COVID-19 is Podium voor Architectuur op afspraak te bezoeken.

Postadres
Podium voor Architectuur

Postbus 62
2130 AD Hoofddorp