Nieuwsbericht bekijk alle artikelen

Visie Polderlinten ter inzage

Sectie
Erfgoed
Polderlintportretten
Visies HM

Met de visie spreekt de gemeente zich uit over maar liefst 206 kilometer aan polderwegen, oftewel: de afstand tussen Hoofddorp en Groningen. Daarbij gaat het om de kaarsrechte linten in de Haarlemmermeerpolder én om de dijken in de noordelijke polders. In de visie wordt beschreven hoe de polderlinten klaar kunnen worden gemaakt voor de toekomst. Dat betekent dat er meer ruimte komt voor groen, water, bijzondere bouwclusters en fiets- en wandelroutes. In de noordelijke polders ligt de nadruk op landschapsbehoud.

Reageren

De concept visie polderlinten is online te bekijken. Het is van 2 november tot en met 13 december mogelijk om op de visie te reageren. De concept visie polderlinten ligt in deze periode ter inzage. Een zienswijze kan worden ingediend via deze link. Na 13 december neemt de gemeente de tijd om de reacties te bekijken en de visie, zo nodig, aan te passen. Begin 2022 kan de gemeenteraad de visie polderlinten vaststellen.

Aanloop

Aan de visie, die in opdracht van de gemeente is opgesteld door Feddes/Olthof landschapsarchitecten, is grondig werk voorafgegaan. Zo is er een analyserapport opgesteld waarin de geschiedenis en de huidige staat van de polderlinten wordt ontleed. Ook interviewde Podium voor Architectuur 23 mensen die aan de polderlinten wonen of werken. In het rapport polderlintportretten vertellen de geïnterviewden over hun relatie met de linten en geven ze hun kijk op de toekomst van de polderwegen. Bij het maken van de visie is rijkelijk uit deze interviews geput.