WUR STUDIO // Uitkomsten // Geschiedenis naar de toekomst

Sectie
Wonen
Erfgoed
Luchthaven
Ontwerpen
Rijsenhout
MRA
Martijn Lugten
Aalsmeer
WUR
AMS Institute

De visie ‘De geschiedenis naar de toekomst’ is gericht op een leefbaar Aalsmeer en Rijsenhout waar oude waarden worden verwerkt in de planvorming. De waarden bloemenveiling, kassen en lokale architectuur maken deel uit van de identiteit van het gebied.

De bloemenveiling kwam veel terug in het interview dat met een gemeenteraadslid uit Aalsmeer is afgenomen; deze heeft al van oudsher een grote invloed in het gebied, ondanks de verplaatsing van het centrum naar het buitengebied van Aalsmeer. De kassen werden vaak genoemd door bewoners en dorpsraadleden als kenmerkend voor het gebied. Met lokale architectuur worden de statige gevels, ornamenten en symmetrie benoemd (De Gram, 2014), andere kenmerkende elementen zijn de rode baksteen en de oranje dakpannen (De Gram, 2014).

Klik hier voor de presentatiepanelen

Naast deze drie waarden vormen vier Sustainable Development Goals (SDG's) het uitgangspunt van de visie. Drie hiervan zijn ijkpunten van de visie: 'Duurzame gemeenschappen', 'Industrie, innovatie & infrastructuur' en 'Eerlijk werk & economische groei'. Participatie wordt als cruciaal element beschouwd en is gelinkt aan de SDG: 'Partnerschap om doelstellingen te bereiken'.

Belangrijk voor duurzame gemeenschappen zijn de realisatie van starterswoningen, dorpsgevoel en integratie, scheiding tussen wonen en industrie met een buffer voor beter woongenot en beperking van geluidsoverlast.

Voor de bevordering van industrie, innovatie en infrastructuur worden Aalsmeer en Rijsenhout regionaal verbonden via verbeterde OV-verbindingen naar omliggende regio's. Het centrum wordt autoluw met focus op voetgangers en fietsers voor een aangenaam en veilig verkeersnetwerk. Voor eerlijk werk en economische groei wordt er gestreefd naar het trekken van meer bezoekers naar het centrum van Aalsmeer. De toeristische elementen worden verbeterd en beter verbonden onderling en met het centrum.

De identiteit van het gebied wordt weer nauwer gelinkt aan de drie waarden die van oudsher van belang zijn. Op deze manier brengen wij de geschiedenis naar de toekomst.


Groep 1: Catelijne Jongerius, Flora Boer, Veerle Mortier, Mike Geerts, Bob Sastrowiardjo

Klik hier voor het volledige rapport