WUR STUDIO // Uitkomsten // G&B Aalsmeer en Rijsenhout

Sectie
Wonen
Erfgoed
Ontwerpen
Rijsenhout
MRA
Martijn Lugten
Aalsmeer
AMS Institute

Aalsmeer en Rijsenhout staan onder druk. Uit presentaties en gesprekken met dorpsraden van Aalsmeer en Rijsenhout, Urban Comfort Lab, Podium voor Architectuur en andere betrokken partijen bleek dat de leefbaarheid niet alleen bedreigd wordt door geluidsoverlast vanuit Schiphol.

De college agenda 2022-2026 van gemeente Aalsmeer (Gemeente Aalsmeer, 2022) benadrukt de energiecrisis, de verduurzamingsopgave, de toenemende vergrijzing, sociale spanningen en de opvang en begeleiding van nieuwkomers (vluchtelingen en internationale medewerkers) als grootste uitdagingen. Het podium voor Architectuur voegt hier de woningbouwopgaven en voedselvoorzieningen aan toe.

Klik hier voor de presentatieposters

Aalsmeer en Rijsenhout als toekomstbestendige woonomgeving in een bloeiende regio voor 2040. Zes speerpunten gaan zorgen dat deze visie werkelijkheid kan worden.

Woonzekerheid en gevarieerd woningaanbod

Het uitgangspunt in deze visie veilige woonomgeving, met garantie dat burgers van Aalsmeer en Rijsenhout in hun geboorteplaats kunnen blijven in een passende en prettige woning. Kortom, levensloopbestendig wonen.

Sociale cohesie bevorderen

Goede sociale cohesie versterkt de leefbaarheid en de onderlinge behulpzaamheid. Sociale cohesie is daarnaast ook deel van de cultuur en identiteit. In de toekomst van het gebied is deze sociale cohesie zowel sterk tussen de huidige bewoners als wel nieuwkomers.

Industrie als evenwichtig onderdeel van het landschap

De vele bedrijven die Aalsmeer en Rijsenhout tellen zijn erg belangrijk voor de werkgelegenheid, toerisme en economie en daarom niet weg te denken in de toekomst. Een evenwicht met het landschap en de leefbaarheid van de woonomgeving is daarbij een essentiële voorwaarde.

Cultureel erfgoed een toekomst bieden

Toekomst bieden hieraan betekent ook toekomst bieden aan de identiteit en laat het ook in de toekomst deel uitmaken van de gemeenschap. Monumenten en cultureel erfgoed worden nieuw leven ingeblazen, door het verleden te verweven met het heden.

Robuuste natuur en multifunctioneel gebruik daarvan

Natuur zal dienen als verbindende factor tussen bedrijvigheid en leefbaarheid van de woonomgeving en demping van binnenhuis geluidsoverlast. Natuur en water zijn deel van de identiteit en verbinding van losse stukken zal de biodiversiteit verbeteren. Wandelroutes door dit gebied zullen toerisme, recreatie en de leefbaarheid voor bewoners vergroten.

Veiligheid tijdens verkeersdeelname

In de toekomst van Aalsmeer en Rijsenhout krijgen fietsers en wandelaars prioriteit. Hun veiligheid en beleving van de omgeving wordt vooropgesteld. Verkeersbewegingen van de industrie, distributiecentra en auto’s worden ingepast volgens dit principe.


Groep 2: Jens den Boer, Thomas van den Elsen, Maren Frederikze, Wilma Hartog, Rens Rietveld, Jesse de Rooij

Klik hier voor het volledige rapport