Dossier Rijsenhout bekijk alle Processen

Urban Lab 1: Rijsenhout

Sectie
Rijsenhout
Gepubliceerd op

Een publicatie en verbeelding over een (tijdelijke) invulling voor de huidige problematiek in Rijsenhout als stap naar een oplossing voor langere termijn.

Het Urban Lab Rijsenhout tijdens de Landschapstriƫnnale bracht kansen, dromen en wensen in beeld. Rijsenhout wordt al een decennium lang beheerst door de Rijksreservering van de parallelle Kaagbaan. Er mag niet bijgebouwd worden, het lukt niet de verouderde kassen op te schalen en er is geen financieel draagvlak om het dorpscentrum te vernieuwen.

Op 29 september fietste onder leiding van de Regiegroep een groep bewoners, ontwerpers, beleidsmakers, procesmanagers en ondernemers langs de Westeinderplas en het achterliggende woon- en kassengebied. Het bleek een ruimtelijk avontuur met onverwachte uitzichten, kwaliteiten en ook veel restanten uit een verleden die om opruiming en verruiming van het blikveld roepen. In de workshops en dialogen werden de kansen benoemd en vervolgens verbeeld door de drie bureaus: SLA, Atelier Loos van Vliet en Studio Jeroen van Mechelen.

Hoe kunnen we een (tijdelijke) invulling geven aan de huidige problematiek als stap naar een oplossing voor langere termijn?

Kan Rijsenhout een voorloper worden op het gebied van experiment met nieuwe innovatieve bedrijvigheid, nieuwe (jonge) inwoners en nieuwe manieren van bouwen en wonen in een betere luchthavenregio?

Download hiernaast het verslag Urban Lab Rijsenhout en de verbeelding van architect Jeroen van Mechelen (Studio JVM).