Ruimtelijke verkenning // Westeinderkade

Sectie
Erfgoed
Rijsenhout
Gepubliceerd op

De Westeinderkade is een plek voor sociale verbinding en ontmoeting voor het dorp Rijsenhout. Een aanlandplek voor gesprek, contemplatie, ontmoeting en genieten. Een plek van betekenis midden in de Westeinderscheg, vormgegeven op basis van de aanwezige ruimtelijke kwaliteit en de versterking van de historische waarden.

De transformatie van boodschappensteiger tot regionale landingsplaats aan de Westeinderplas

Huidige situatie

De huidige situatie nodigt weinig uit en ontneemt hierdoor de verbinding met het water vanuit Rijsenhout. Parkeren is er dominant en daardoor is verrommeling ontstaan door wegversmallingen, parkeerelementen, slecht onderhouden groenbakken en het in verval raken van de steiger. Hierdoor is de openbare ruimte versnippert en van lage kwaliteit.

Visuele verbinding

De kern van het dorp Rijsenhout ligt dichtbij het water maar kent daar (nog) geen sterke verbinding mee. Zoals hierboven te zien is het waterfront rommelig en verloedert. Het ontwerp speelt in op de verbinding van de dorpskern met het waterfront.

Referenties

De steiger krijgt een groene en ruimtelijke inrichting met veel diverse rijke inheemse beplanting als ecologische zone. Dit vormt een ‘venster’ naar de plas. De bestaande meerpalen vormen mooie hoogteaccenten en zullen in het ontwerp verschillende legrichtingen in het hout aangebracht worden voor een speels en uitnodigend karakter. Door deze inrichting kan de interactie met het waterfront gestimuleerd worden.

Klik hier voor de verdere stappen van het ontwerp van de Westeinderkade.