WUR STUDIO // Uitkomsten // Intensiveren en extensiveren

Sectie
Ontwerpen
MRA
Aalsmeer
WUR
AMS Institute

Uit het ruimtelijke onderzoek hebben we potentiële gebieden voor woningen gevonden, die hard nodig zijn in het studiegebied. Momenteel is er sprake van grote vergrijzing en een slechte doorstroom van huizen, het is belangrijk dat er snel gewerkt wordt aan het aantrekken en behouden van jeugd door middel van woningbouw. Ook moet er meer huisvesting komen voor oudere mensen, zodat er meer gezinswoningen vrij komen, die nu vaak bewoond worden door oudere mensen voor wie de huizen te groot zijn.

Ook is er ruimtelijk onderzoek gedaan naar de mobiliteit van de regio, momenteel is de bereikbaarheid met auto’s goed, maar het openbaar vervoer is zeer matig. Uit het onderzoek blijkt dat door aanpassingen te doen aan de lokale buslijn en een treinstop toe te voegen, de bereikbaarheid van ons studiegebied flink verbeterd kan worden.

Onderzoek naar water en ecologie heeft geleid tot de volgende resultaten: Om de kaderrichtlijn water te halen werkt het hoogheemraadschap vooral met natuurlijke oplossingen, die zijn om de ecologische waterkwaliteit te verbeteren makkelijker. Om de chemische waterkwaliteit te verbeteren moeten er veel plantenresten verwijderd worden, wat veel werk is. Verder is het belangrijk dat er in de regio op tijd maatregelen genomen worden wat betreft klimaatverandering, huizen moeten hoger gebouwd worden, er moet ruimte zijn voor een hoger waterpeil en sloten moeten aangepast worden om meer water in op te vangen, bijvoorbeeld door minder steile oevers aan te leggen.

Het onderzoek naar sociaal-culturele waarden aan de hand van de afgenomen enquêtes gaf de volgende uitkomsten: Er zijn meer voorzieningen nodig in de regio Rijsenhout-Aalsmeer, veel bewoners verwachten dat er betere sociale contacten komen als er meer ontmoetingsplekken en bankjes komen. Dit geldt met name voor de jongere generatie in de regio. Verder blijkt dat ‘evenementen’ volgens de antwoorden uit de enquête de meest gewaardeerde cultuurvorm is, gevolgd door ‘historische landschappen’ en ‘cultureel erfgoed’. Er werd flink minder waarde gehecht aan ‘musea’ en ‘kunst in de openbare ruimte’.

Uit het onderzoek naar economie en werkgelegenheid zijn een aantal positieve en negatieve effecten van de economische sector op Rijsenhout geconcludeerd. Belangrijke positieve effecten van de economische sector in de regio op Rijsenhout zijn als volgt: Er is veel werkgelegenheid, de restwarmte van de datacenters kan gebruikt worden voor het verwarmen van huizen of kan door kassen gebruikt worden. Belangrijke negatieve effecten van de economische sector zijn: De identiteit van het landschap wordt verpest door de vele grote gebouwen van de bedrijven, in de nacht is er lichtoverlast, de opmars van de grote ‘blokkendozen’ richting Rijsenhout en de overlast van de busjes van de distributiecentra.

Samenstelling groep: Levi Altenburg, Niek Kwanten, Julian Seelen, Martijn Smakman, Tijmen van der Wees