Podiumblog

Landhuis en Polder ontmoeten elkaar in winkelcentrum Hoofddorp

In april zijn leerlingen aan de slag gegaan met een vraag van centrummanager Sonja Olthuis. Sonja Olthuis houdt zich bezig met de positionering van Hoofddorp Winkelstad, nu en in de toekomst. In 2014 is in samenwerking met HIK-Ontwerpers een document tot stand gekomen dat de ambitie in beeldkwaliteit voor het winkelcentrum inzichtelijk maakt. Het winkelcentrum wordt voorgesteld als Landhuis in de Polder: een centrale plek van samenkomst, sterk verbonden met de identiteit van Haarlemmermeer. 

Soundscape van Hoofddorp

In opdracht van Podium voor Architectuur werken leerlingen van het Kaj Munk College als sounddesigner aan het project ‘Soundscapes – een geluidswandeling door Hoofddorp’. Een beleving waarin ruimte en geluid samenkomen en het verhaal vertellen van Hoofddorp: in verleden, heden en toekomst.

Digitaal Magazine Hoofddorp Centraal 'Het advies van buiten'

Vanaf oktober 2014 hebben deelnemers aan het open proces Hoofddorp-Centraal met elkaar uitgangspunten bepaald. Uitgangspunten voor ontwikkelingen die meer samenhang en dynamiek kunnen brengen in het gebied tussen het centrum van Hoofddorp en het station. Dit advies en de wijze waarop het tot stand is gekomen, zijn gebundeld in een digitaal magazine; ‘Het advies van buiten’. 

Een 'klokhuis' voor de Fruittuinen in Hoofddorp

De spanning was om te snijden op 1 april in de gymzaal aan de Prins Hendriklaan, de plek waar het open proces Hoofddorp Centraal zijn thuis heeft. Beleidsmakers, ontwikkelaars, vormgevers, bewoners en lokale partijen spreken daar over de toekomstige ontwikkeling van het gebied tussen station en centrum Hoofddorp. Binnen het proces is bijzondere aandacht voor jonge denkers, bewoners en gebruikers van de toekomst.

Groot enthousiasme voor ontwerpvoorstellen Brugdorpen

In dorpshuis De Oase te Zwaanshoek presenteerden leerlingen van het Kaj Munk College op vrijdag 27 maart de resultaten en de ontwerpen van het project ‘Brugdorpen – Parels aan de Ringvaart’. De leerlingen deden gedurende acht weken onderzoek en ontworpen aan een opgave van Bouwfonds Property Development, en maakte daar uitgebreide onderzoeksverslagen van over de ruimtelijke verhoudingen van de brugdorpen onderling. Op basis van de resultaten uit het onderzoek deed elke projectgroep een voorstel voor verbinding tussen de dorpen in de toekomst.

Pagina's