Hoe werkt Podium voor Architectuur? Lees meer

Verwonderingstochten

Podium voor Architectuur en Arcam werken samen met Theo Baart en Tijs van den Boomen aan een serie Verwonderingstochten met dialoog, onder de banen, in het veld.

De serie is een vervolg op zowel de Luchthavensymposia die Podium voor Architectuur in de periode 2012-2016 organiseerde, als de Safari’s MRA in samenhang met de verkenningen van Theo Baart voor de publicatie Groot Amsterdam.

Participatie

Podium voor Architectuur ontwerpt participatietrajecten op maat. Dialoog staat centraal: participanten zijn de deskundigen. Van het afnemen van interviews als input voor beleid tot het ontwerp van het participatie- en communicatieproces.

Podcasts over de Metropoolregio

Groot-Amsterdam heeft het niet makkelijk. De grote ruimtelijke thema’s in de stad en regio zijn door de pandemie alleen maar urgenter zijn geworden. Wie durft een stap te zetten? In een serie podcasts bespreekt Theo Baart met ontwerpers, beleidmakers en publicisten opmerkelijke zaken die hij tijdens zijn tochten door de Metropool heeft gezien.

Op de pedalen

Voor Haarlemmermeer is het de oostflank, voor Amsterdam de zuidwestflank en voor beide is het een onbekend én onbemind gebied, met in het midden de bloemenveiling.


Tijs van den Boomen stapte met zes kenners op de fiets en ging op zoek naar de landschappelijke en cultuurhistorische kwaliteiten van het gebied tussen Aalsmeer, Amstelveen en Uithoorn. En naar de kansen die daar ontstaan als de overlast van Schiphol wordt teruggedrongen.


Mede mogelijk gemaakt door Steunfonds Freelance Journalisten.