Hoe werkt Podium voor Architectuur? Lees meer

Podcasts over de Metropoolregio

Groot-Amsterdam heeft het niet makkelijk. De grote ruimtelijke thema’s in de stad en regio zijn door de pandemie alleen maar urgenter zijn geworden. Wie durft een stap te zetten? In een serie podcasts bespreekt Theo Baart met ontwerpers, beleidmakers en publicisten opmerkelijke zaken die hij tijdens zijn tochten door de Metropool heeft gezien.

Op de pedalen

Voor Haarlemmermeer is het de oostflank, voor Amsterdam de zuidwestflank en voor beide is het een onbekend én onbemind gebied, met in het midden de bloemenveiling.


Tijs van den Boomen stapte met zes kenners op de fiets en ging op zoek naar de landschappelijke en cultuurhistorische kwaliteiten van het gebied tussen Aalsmeer, Amstelveen en Uithoorn. En naar de kansen die daar ontstaan als de overlast van Schiphol wordt teruggedrongen.


Mede mogelijk gemaakt door Steunfonds Freelance Journalisten.

Wat doet Podium voor Architectuur Lees meer

Veiligheidsportretten

In de veiligheidsportretten verwoorden zestien inwoners van Haarlemmermeer hun persoonlijke beleving en definitie van veiligheid. Podium voor Architectuur heeft in opdracht van het Cluster Veiligheid deze verkenning gemaakt, die past in een reeks participatiegesprekken over de polderlinten, verdichting en de pandemie.