Gereserveerde Gronden

Sectie
Luchthaven
Energie & Data

Een publicatie van een reeks expertmeetings over ontwerpopgaven Transport & Logistiek

In wat voor een stad willen we leven? Die vraag werd gesteld door het Podium voor Architectuur en de Smart Logistics Hub. Aan de hand van verschillende thema’s en expertmeetings werd gezocht naar het antwoord. De verslagen van deze bijeenkomsten zijn hier te downloaden.

De kick-off vond plaats op 6 april 2017 in Zuidpark met het thema Stadsdistributie. Zes logistieke experts met verschillende achtergronden gaven een pitch ter inspiratie voor de zoektocht. Op 15 juni was het thema Big data aan de beurt met de kernvraag: 'Hoe beïnvloedt big data de toekomst van logistiek?' Tenslotte vond op 6 juli in de Circular Expo de laatste bijeenkomst plaats in deze serie Expertmeetings Logistiek . De belangrijkste boodschap:

Logistiek is een essentiële motor voor de economische ontwikkeling van de Metropoolregio Amsterdam.