Kansenkaart Hofstede Jacoba

Sectie
Erfgoed
Ontwerpen
Rijsenhout
Gepubliceerd op

Van korte termijn verzilverkansen en lange termijn dromen over de Oostflank Haarlemmermeer met pitches: Innovatie & erfgoed (low-, high- & biotech), recreatieve, culturele en landschappelijke kansen, werk- en leefmilieus.

Op vrijdag 29 oktober bracht Podium voor Architectuur denkers, doeners, architecten, beleidsmedewerkers en studenten bijeen in Hofstede Jacoba in Rijsenhout, voor een dialoog met pitches Kansenkaart Jacobahoeve. De Hofstede is familiebezit. De familie geeft de historische boerderij het liefst een nieuwe eigentijdse functie binnen de agrarische bestemming. Wat zijn de kansen voor Hofstede Jacoba en dit centraal gelegen gebied? En zijn deze kansen te vertalen naar andere boerderijen op weg naar een toekomstbestendig landelijk gebied?

Uit al dit materiaal zijn wensen, behoeftes en kansen afgeleid.

Deze zijn vervolgens op de Kansenkaart (zie illustratie) uitgeschreven en gegroepeerd. Het zijn kansen voor herbestemming, innovatie, kleinschalig bouwen, zichtbaar maken van erfgoed, satellieten voor cultuur, broedplaatsen, dagbesteding en nieuwe betekenis geven aan landschappen.

Download het verslag via deze link

Een volgende stap is nu om de behoeften aan de kansen te koppelen tot ontwerpend onderzoek. Het begin van die stap hebben wij gezet.

Met Stichting Crealisatie is een aanvraag gedaan voor een ontwerpend onderzoek op weg naar een gemengde, circulaire herbestemming van de Hofstede.

In een circulaire economie is de boer niet alleen voedselproducent, maar ook grondstofleverancier voor ‘biobased’ materialen: stro, hennep, vlas, miscanthus, schapenwol. In de creatieve sector zien we een herontdekking van alles wat om ons heen groeit en bloeit als grondstof. Traditie wordt toekomst. Het ontwerpend onderzoek van de transformatie van de Jacobahoeve tot agrarische broedplaats biedt de mogelijkheid deze twee aspecten samen te bekijken. Een kruisbestuiving tussen verschillende disciplines, tussen stad en land.