Beeld: Richard Proudley | AN (EXTRA)ORDINARY ROW OF HOUSES

Anders werken aan wonen // De waarde van Overbos

Sectie
Wonen
Erfgoed
Overbos
Participatie
Gepubliceerd op

Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie (SCI) heeft een startsubsidie toegekend aan Podium voor Architectuur en de architecten Richard Proudley en Milad Pallesh. De opstartsubsidie is gericht op het voorbereiden van de aanvraag Anders werken aan wonen, om in maart te kunnen indienen vanuit een integrale vraagstelling voor het ontwerpend onderzoek: hoe toekomstbestendig zijn de wijken uit de jaren ’70 en ’80?

10 maart: dialoog Overbos: de waarde van jaren ’80-wijken

In deze startfase nodigen we bewoners en mogelijke partners uit voor een middag met dialoog, presentatie en wandeling in Overbos. In samenwerking met Ymere en TU Delft bespreken we de waarde van de jaren ’80-wijken. Hoe is het om in Overbos te wonen? Passen de woningen bij de huidige bewoners, heeft de wijk voldoende groen voor een ommetje en ontmoeting? Willen jongeren in de wijk wonen? Zijn er voldoende voorzieningen? Kunnen we de 40 jaar oude wijk zien als nieuw erfgoed?

Toekomstbestendig?

Hoe beleven we wijken uit de jaren ’70, ’80 in een periode van druk op de woningmarkt, individualisering, typologie, stijgende energiekosten, de behoefte aan ruimte voor thuiswerken en groen tijdens corona? De vraag rijst: hoe toekomstbestendig zijn deze wijken? Welke mogelijkheden tot inbreiding en verdichting bieden ze ons? We nemen de jaren ’80-wijk Overbos in Hoofddorp als casus voor de opstartfase en het vervolg met ontwerpend onderzoek in 2022.

Architecten opgegroeid in Haarlemmermeer

Architecten Milad Pallesh en Richard Proudley zijn beiden opgegroeid in Haarlemmermeer. Zij kennen de wijken vanuit hun jeugd en als volwassenen. Ze nemen verhalen mee in hun ontwerp.

Op 16 maart vervolgen we met Thuiswonen tot je 35ste

Jongeren blijven lang thuiswonen in Haarlemmermeer. De ligging is gunstig tussen de steden en alle openbaar vervoer. Maar er is een keerzijde: ze kunnen ook niet weg, want er is geen woning te vinden. Wat is er aan de hand? Wat is het probleem en waarom kunnen we dit probleem niet oplossen?


De Nederlandse woningmarkt is toe aan een drastische verandering. Door de stijgende huizenprijzen en een tekort aan (sociale) huurwoningen is het voor veel groepen in de samenleving bijna onmogelijk om een geschikte woning te vinden. En dat terwijl de behoefte aan woonruimte alleen maar groeit. Daarnaast hangt de woonopgave nauw samen met andere complexe uitdagingen op het gebied van klimaat en inclusie. Daarom nodigt het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie ontwerpers uit om in samenwerking met overheden, organisaties, deskundigen en burgers te werken aan een integrale aanpak van vraagstukken rondom wonen.