Op de pedalen met Tijs van den Boomen

Voor Haarlemmermeer is het de oostflank, voor Amsterdam de zuidwestflank en voor beide is het een onbekend én onbemind gebied, met in het midden de bloemenveiling.

Tijs van den Boomen stapte met zes kenners op de fiets en ging op zoek naar de landschappelijke en cultuurhistorische kwaliteiten van het gebied tussen Aalsmeer, Amstelveen en Uithoorn. En naar de kansen die daar ontstaan als de overlast van Schiphol wordt teruggedrongen.

Mede mogelijk gemaakt door Steunfonds Freelance Journalisten.