Wegen naar Welzijn bekijk alle Processen

Regionale Werkbijeenkomst // Introductie

Sectie
Mobiliteit
Wegen naar Welzijn
Gepubliceerd op

Chris van Langen (Programmamanager Stimuleringsfonds Creatieve Industrie) presenteert de Open Oproep Wegen naar Welzijn, voor ruimtelijk ontwerpers die met overheden, belanghebbenden en deskundigen willen werken aan de mobiliteitsopgave in Nederland. Hoe kan de ingrijpende mobiliteitstransitie waar Nederland voor staat zo worden aangepakt dat mobiliteit wordt ingezet als middel om de kwaliteit van leven van íedereen te verbeteren?

Nederland staat voor een ingrijpende mobiliteitstransitie. Hoe kan mobiliteit de kwaliteit van leven van íedereen verbeteren? Podium voor Architectuur Haarlemmermeer en Schiphol en Stimuleringsfonds Creatieve Industrie (SCI) werken samen aan kenniscirculatie, dialoog op weg naar voorstellen voor de Open Oproep. Ruimtelijk ontwerpers gaan een brede coalitie aan met belanghebbenden, beleidsmakers, uitvoerders, beheerders en deskundigen.

Een duurzame mobiliteitstransitie heeft nieuwe denk- en oplossingsrichtingen nodig voor stedelijk en landelijk gebied. Integraal multidisciplinair en vanuit nieuwe coalities. Toenemende druk op betaalbaarheid, toegankelijkheid en beschikbaarheid van mobiliteit, confronteert een groeiend aantal mensen met vervoersarmoede. Hoe kom je bij de bibliotheek? Hoe ontmoet je nog mensen?

Bekijk hier de presentatie