©Studio Pallesh

Kansen voor Overbos: Ruimte voor bewoners

Sectie
Wonen
Erfgoed
Ontwerpen
Mobiliteit
Overbos
Participatie
Gepubliceerd op

Overbos is ruim opgezet, maar die ruimte is vooral bedoeld voor de auto’s. De hoeveelheid parkeerhoven bleek tijdens de wandeling een doorn in het oog en worden door de bewoners als kans benoemd om de leefbaarheid van de wijk te verbeteren.

"Wanneer je vanuit het Haarlemmermeerse Bos de wijk inloopt zou je het gevoel moeten krijgen dat je nog steeds in het bos bent, of in ieder geval een meer geleidelijke overgang."

Vergroenen

De wijk doet groen aan en kent veel groene linten, maar de straten van de wijk staan in schril contrast: dat zijn stenen werelden. De vele parkeerhoven zijn plekken met potentie. Om de hittestress te reduceren kunnen hier bijvoorbeeld collectieve (volks)tuinen worden aangelegd. Door de wijk heen kunnen er groene hoven ontstaan die het Haarlemmermeerse Bos als een lint de wijk in trekt.

"We hebben aan de overkant een grote parkeerplaats die niet altijd vol staat. Daar zou je het middenstuk leuk groen kunnen maken."
Vergroenen van het parkeerhof
Vergroenen van het parkeerhof

Verdichten

Om meer ruimte te maken voor de bewoners moet er wel kritisch worden nagedacht over de positie van de auto. Met name de eerste bewoners van de wijk ervaren een enorm gevoel van vrijheid en zijn daarmee afhankelijker van hun auto. Een nieuwe generatie bewoners werkt wellicht vaker thuis en in combinatie met andere interventies in de wijk (type voorzieningen, werkplekken in de wijk, centraal georganiseerde parkeerplaatsen, andere vormen van mobiliteit), kan de auto langzaamaan uit de wijk groeien. Een andere mogelijkheid is om ‘bovenop’ de parkeerplaatsen kleine woningen te plaatsen. Het profiel van de straten wordt dan leefbaarder - minder door de auto gedomineerd en levendiger door de nieuwe woningen.