Wegen naar Welzijn bekijk alle Processen

Open Oproep // Regionale Werkbijeenkomst // Wegen naar Welzijn

Sectie
Mobiliteit
Wegen naar Welzijn
Gepubliceerd op

Nederland staat voor een ingrijpende mobiliteitstransitie. Hoe kan mobiliteit de kwaliteit van leven van íedereen verbeteren? Podium voor Architectuur Haarlemmermeer en Schiphol en Stimuleringsfonds Creatieve Industrie (SCI) nodigen jullie uit voor een actief programma met kenniscirculatie, dialoog op weg naar voorstellen voor de Open Oproep. Ruimtelijk ontwerpers gaan een brede coalitie aan met belanghebbenden, beleidsmakers, uitvoerders, beheerders en deskundigen.

Een duurzame mobiliteitstransitie heeft nieuwe denk- en oplossingsrichtingen nodig voor stedelijk en landelijk gebied. Integraal multidisciplinair en vanuit nieuwe coalities. Toenemende druk op betaalbaarheid, toegankelijkheid en beschikbaarheid van mobiliteit, confronteert een groeiend aantal mensen met vervoersarmoede. Hoe kom je bij de bibliotheek? Hoe ontmoet je nog mensen?

Daarnaast spelen negatieve effecten op de openbare ruimte en de leefomgeving. In de stad heb je vooral ruimtegebrek, files, volle fietspaden en overvol OV. In het landelijk gebied staan de beschikbaarheid en kosten van het OV, het slinkende voorzieningenniveau onder druk.

In de periode 9 jan. - 26 feb. 2023 beantwoordt Podium voor Architectuur vragen over potentiële samenwerkingspartners en/of over de procedure van de open oproep.


Introductie mobiliteitsopgave vanuit integraal perspectief

  • Chris van Langen (SCI) introduceert de Open Oproep Wegen naar welzijn
  • Urbanist Maurits Schaafsma over de MRA en de inbedding van Haarlemmermeer
  • Strategisch stedenbouwkundige Joanna Stegenga over een gemeente met 31 kernen
  • Architect Richard Proudley over de toekomstbestendigheid van naoorlogse wijken
  • Consultant Mobiliteit Marcel Touset (APPM) koppelt de nationale mobiliteitstransitie aan verstedelijking, klimaatadaptatie en sociale inclusie
  • Master student Michelle van Ardenne (EIT), draagt een column voor over Vervoersarmoede vanuit haar onderzoek naar duurzame mobiliteitstransities

Breakout sessies

Breakout sessies brengen de opgave, de vraag, inspiratie en de coalities per regio in beeld.

Klik hier voor meer informatie over de Open Oproep


Fotografie: Niké Dolman