Innovatie bekijk alle LIDM

Data verbinden aan precisielandbouw Bayer Forward Farm

Sectie
Leren
Voedsel
Energie & Data
Leren in de Metropo(o)lder

Jongeren gingen in deze opdracht van Bayer opzoek naar de match tussen data en precisielandbouw op de Forward Farm van Bayer in Abbenes. Een unieke samenwerking tussen jongeren, studenten, ontwerpers, onderzoekers en bedrijfsleven.

Hoe innovatief kan een opdracht zijn? In dit unieke project over het verzamelen, beheren en gebruiken van data werd de expertise gebruikt van jongeren, studenten, ontwerpers, onderzoekers en het bedrijfsleven. De pilot in 2018 werd wegens succes verder ontwikkeld en in 2019 herhaalt.

Hoe kan de data van verschillende systemen op de Forward Farm van Bayer gematcht, gekoppeld en inzichtelijk gemaakt worden?

Het is een vraag die zo uit de praktijk komt en een bijzondere inkijk geeft in de landbouw van morgen, waarbij een boer meer en meer technologie tot z’n beschikking heeft die informatie geeft over bijvoorbeeld de situatie in de bodem en de toestand van het gewas. Die informatie wil hij gebruiken om gerichter en meer pleksgewijs op de situatie in het veld te kunnen anticiperen. De uitdaging voor de boer wordt dan ook:

Hoe interpreteer en gebruik ik deze ‘big data’ op mijn bedrijf?

Een innovatieve vraag die gedurende de projectweken steeds getoetst werd of het de juiste was. Daarom waren er veel experts, onderzoekers en ontwerpers bij betrokken. Zij delen kennis, vragen en onzekerheden. Het was een unieke samenwerking en zoektocht, die goed past bij het karakter van de polder om te innoveren.

Onderzoeksvragen

Onderzoeksvragen gingen bijvoorbeeld over hoe de data van metingen te koppelen zijn, welke systemen er worden gebruikt, hoe de gegevens worden opgeslagen en beheerd en wie ze mag gebruiken. Ook de landbouw staat aan het begin van een nieuwe tijd met nieuwe productiemogelijkheden. De jongeren werd gevraagd om de data te vertalen naar bruikbare visualisaties en concepten voor stakeholders. Zij kregen onder andere workshops over systeemdenken en datavisualisatie.

Wie waren erbij betrokken?

Dit project telde veel betrokkenen. Bayer, Albert van Kooten (operations expert Bayer), Agrometius, Dirk de Hoog (Wageningen Plant Research, data specialist), Jean-Marie Michielsen (Technisch onderzoeker toedieningstechniek, Wageningen), ontwerper Elise Marcus (Mindset Designer), Mike Roskam (stagiaire Bayer, HAS student), student Marijke de Vries (stagiaire Bayer data, student Aeres Dronten) en de allesbinder Podium voor Architectuur met Britt Dekker.