Foto Kees van der Veer

GERRITSHOEVE // Stilte voor de storm

Sectie
Erfgoed
Gerritshoeve

Aan de Gerritshoeve lijkt op dit moment niet veel te gebeuren, maar in stilte wordt er nu van alles voorbereid. Namelijk het dak.

Doordat alle ondersteunende onderdelen – spanten, balken – van elkaar verschillen, moeten voor elk detail van het dak aparte tekeningen en berekeningen worden gemaakt. Op dit moment worden 3D-dakmetingen gemaakt.

Daarna moet het dak ook worden vervaardigd. De schatting is dat dit medio maart kan beginnen. Een vervolgplanning is er nu nog niet.

Natuurlijk wordt het in beeld gebracht als het dak werkelijk op het geraamte komt te liggen. Ter overbrugging kunt u nog een aantal foto’s bekijken van de laatste werkzaamheden aan de constructie.

Alle constructieonderdelen zijn inmiddels op de plaats aanwezig. Wie nu naar de oude plaats van het bouwwerk aan de Hoofdvaart gaat, treft daar niets anders meer dan de sporen van de oude fundering.

De Gerritshoeve is tijdens de bouwfase alleen op uitnodiging te bezoeken.