Online bijeenkomst Polderlinten

De oude polderwegen met bomen, boerderijen, kerken en bedrijven erlangs en open akkers daarachter zijn typisch voor Haarlemmermeer. Ze vertellen de geschiedenis van de polder. Hoe ziet de toekomst van deze polderlinten eruit? Luister naar de plannen van Feddes Olthof en reageer tijdens de informatiebijeenkomst via Whatsapp.

Aanmelden uiterlijk 13 april via een e-mail aan


Haarlemmermeer wil de polderlinten behouden

De polderlinten zijn de oorspronkelijke, lange wegen in de polder en de wegen en dijken in het veenweidegebied zoals de IJweg en de Spaarndammerdijk. Ze zijn belangrijk voor het behoud van de cultuurhistorie, voor recreatie, voor het karakter van de polder en het gevoel van ruimte. Toch staan de polderlinten steeds meer onder druk door bijvoorbeeld woningbouw- en bedrijfsontwikkelingen, maar ook voor het opwekken van energie. Haarlemmermeer wil de polderwegen beschermen en ontwikkelen. Lees hier meer over in het interview met Wethouder Sedee

Van analyserapport naar beeldkwaliteitsplan

Eind vorig jaar hebben is het analyserapport polderlinten afgemaakt, dat beschrijft hoe de oude polderwegen zijn ontstaan, hoe ze eruit zien en welke delen nu nog goed herkenbaar zijn. De gemeente Haarlemmermeer heeft de landschapsarchitecten van Feddes Olthof gevraagd dit beeldkwaliteitsplan te maken. De reacties van onder andere 14 april verwerkt Feddes Olthof in het beeldkwaliteitsplan. Dat is waarschijnlijk nog deze zomer in concept gereed. Dan volgt een tweede informatieronde.

In het najaar ligt het dan ter inzage. Iedereen die dat wil, kan er dan op reageren. Daarna neemt de gemeenteraad een besluit over het beeldkwaliteitsplan polderlinten.

Polderlintportretten

In opdracht van de gemeente Haarlemmermeer heeft Podium voor Architectuur gesprekken gehad met bewoners en gebruikers van de Polderlinten. Deze interviews vormden belangrijke input voor het analyserapport van de gemeente.

Lees hier de Polderlintportretten