Het energielandschap van de grote technologische opgave / Deel 2

Een Goed Gesprek op weg naar collectiviteit – reflectie en continuïteit

De energie in Nederland raakt op!

Hoe maken we van de technologische opgave een inclusieve ontwerp- en sociale opgave?

De reservering voor elektriciteit door bijvoorbeeld de komst van datacentra kan ervoor zorgen dat er niet meer voldaan kan worden aan de vraag voor elektriciteit voor nieuwe ontwikkelingen zoals woonwijken. Die op hun beurt hard nodig zijn om de druk op de woningmarkt op te kunnen vangen. Om te kunnen voldoen aan de groeiende energiebehoefte staan er verspreid over het westen van het land energieverdeelstations gepland. Deze zijn 10 jaar geleden met de toen huidige stand van de techniek ingetekend. De technologie ontwikkeld in rap tempo door, maar de beleidsinstrumenten trekken elke vorm van vooruitgang terug in de tijd. Om burgers tevreden te houden en de stations te maskeren worden vervolgens dure ontwerpers ingehuurd om de stations in elk geval architectonisch bij de tijd te brengen. Kan dit ook anders? Hoe brengen we de vraag naar elektriciteit samen met de ruimtelijke impact ervan? Waarom is de vraag naar elektriciteit leidend? Kunnen we niet los van het net bouwen? Hoe zetten we ontwerp in om tot innovatievere processen te komen?

Op 2 december bespraken een mix van deskundigen in een eerste dialoog de complexe opgave. Op 14 april vervolgen we deze kleinschalige opzet. Met klem nodigen we deelnemers van de dialoog op 2 december aanwezig te zijn. Er is plaats voor max 20 actieve deelnemers en 10 toehoorders.


De opgave krijgt een opschaling – namens Stimuleringsfonds Creative Industrie geeft Nazanin Hedayati een korte toelichting. Een sneakpreview vindt u HIER.


Aanmelden kan via