De Westeinderkade: Fase 1 & 2

Sectie
Erfgoed
Rijsenhout
Architectuurgids
Gepubliceerd op

Voorliggend schetsontwerp is tot stand gekomen na uitvoerig overleg met de Dorpsraad, architect Alexander Beeloo, Podium voor Architectuur, Stichting 2030. De uitwerking van het ontwerp vindt in 2 fases plaats. De basis van het ontwerp, de kade, vormt de ruggengraat.

FASE 1

Het ontwerp stelt een steiger voor met naamgeving: 'Westeinderkade'. Het dient als hoogteaccent voor inbedding in de structuur van de berm en de daarbij behorende openbare ruimte. Het vormt een fysieke eerste stap van het brengen van de ‘kade’ als stedelijke ruimte aan het water (groen-blauw) in het collectief geheugen van de bewoners.

Er is vervolgens ruimte voor placemaking. Dit zal gebeuren door programmering op locatie en het langzaam en tijdelijk claimen van de openbare ruimte aan het water met verschillend straatmeubilair. Hierdoor kunnen bewoners langzaamaan gewend raken aan het anders gebruiken van parkeerplaatsen en kan hier een plek voor ontmoeting en saamhorigheid ontstaan voor het dorp Rijsenhout.

Westeinderkade fase 1

FASE 1PLUS: HOOGTEACCENT

De Westeinderkade wordt afgerond met een extra hoogteaccent (kunstobject). De uitwerking van het ontwerp vindt in 2 fases plaats. Tegelijkertijd vindt er participatie plaats met betrekking tot het hoogteaccent en placemaking op locatie. Iedereen kan op die manier deelgenoot worden van het eindresultaat. In dialoog met omwonenden, op weg naar meerwaarde en verrijkking van de locatie.

Westeinderkade fase 1plus

FASE 2

In deze fase wordt het totaalconcept van het vergezicht vertaald in de herinrichting en wordt de verbinding met Aalsmeer gelegd. Het straatprofiel wordt gelegd met gebakken klinkers wat het dorps karakter versterkt en zo aangeheeld met de Westeinderkade. Het sculpturaal hoogteaccent met simpele houten constructie wordt uitgebreid als overdekte wachtplek voor de pont. Aan de andere kant van de straat wordt de steiger doorgetrokken waarmee er een pleintje ontstaat. De oever wordt verder vergroend en natuurinclusieve ingericht. De bestaande grasstrook wordt zo getransformeerd naar ecologische zone versterkt. Door deze nieuwe inrichting van de openbare ruimte wordt deze plek een sociale plek, midden in het dorp aan de waterkant.

Westeinderkade fase 2