©Noord Hollands Archief

Het narratief van de Westeinderscheg

Sectie
Erfgoed
Veiling
Gepubliceerd op

Het gebied tussen Uithoorn, Aalsmeer, Aalsmeerderbrug, Rijsenhout en Hoofddorp kenmerkt zich door een aaneenschakeling van oud glas, oude kassen, karkassen en overwoekerde kassen als ongezien erfgoed, schoorstenen van ketelhuizen, koude grond kwekers, seringeneilanden, rolkassen, een theehuis in een kas, het Fort bij Aalsmeer aan de Geniedijk, met zicht op de verkeerstoren en de torens van Hoofddorp. Dat alles te midden van een wirwar aan verborgen opslag, logistieke bewegingen, verkeersaders, Greenport Aalsmeer, open landschap, volgebouwd landschap, nieuwbouw, lintbebouwing langs de Ringvaart en uitmondend in de Westeinderplas.

Het is geen vanzelfsprekende beschrijving bij het visualiseren van de Westeinderscheg. Daar hoort de verwachting bij van een groen, open landschap, een doorlopende zone van tastbare natuur en ecologische beleving. Die eenvoudig te befietsen, voor wandelaars toegankelijk is, zonder obstakels van verkeersaders en half industriële logistieke zones.

De realiteit is anders en dat zal niet zomaar veranderen. Het gebied telt fikse aantallen grote en kleine bedrijven en ondernemers die mede de ruimtelijke inrichting bepalen. Ze maken dit tot een karakteristiek gebied met een eigen dynamiek en identiteit. Een ongekende zone waar de fietsersbond of wandelverenigingen zich niet aan wagen.

Leesbaar landschap

Er is een nieuwe manier om het landschap te ervaren. Een goede optie om op korte termijn te realiseren en veelal voorsorterend op de toekomst. Het landschap roept gevoelens van verwarring op en verwondering voor degene die het landschap kan lezen. Het landschap vindbaar, zichtbaar, herkenbaar en beleefbaar maken is waar we op doelen met deze leesbaarheid. Dit versterkt de relatie die de bezoeker heeft met het gebied en is waar dit voorstel op richt.

Uitkomst

Deze leesbaarheid laten we zich uiten door een fiets- en wandelroute door het gebied. Deze route omgeeft zich met de voor het gebied typerende kassen, schoorstenen, vrachtverkeer, architectuur uit de jaren ’30 en ’60, doorkijkjes met de waterwegen tussen de eilanden, herstelde dijkjes, smalle weggetjes tussen kassen die een volgend jaar zullen gaan veranderen in nieuwbouw.

De route is gebaseerd op het narratief van de ondernemende kracht van het gebied. De bedrijvigheid bepaalt mede de ruimtelijke inrichting, bepaalt het karakter, vormt de identiteit. Een gebied is niet zomaar leesbaar, de waarde niet zichtbaar, het toekomstig erfgoed onbenoemd. De verhalen van ondernemers in het gebied geven een nieuwe betekenis. Zij nemen bezoekers mee in een werkelijkheid die onbekend is. Het is een verhaal over ondernemen vanuit de aanwezige ruimte, die verkleind, vergroot of beperkt wordt door de luchthaven, de veiling, de geluidscontouren en LIB. De route opent ogen, geeft waarde en begrip voor het ontstaan van werklandschappen in wat een groene naam heeft: de Westeinderscheg.

Tijdens de route kan men luisteren naar de podcast en op de kaart de locaties, zichtlijnen, de begrenzingen, geschiedenis van water, land en mens te lezen en / of te beluisteren. De leesbaarheid vraagt ook om verbeelding door fotografie van het landschap- om de bezoeker een extra dimensie mee te geven en om nu vast te leggen wat zomaar verloren kan gaan. Ontelbare schoorstenen van stookhuizen zijn al verdwenen. Gebied bepalende iconen, of ook wel de ziel van het gebied. Hier vind u meer historische beelden van dit rijke gebied.

©Noord Hollands Archief
©Noord Hollands Archief

De rijkdom van het historische tijdbeeld, met spoorlijnen, brug- en spoorhuisjes, de ruime oevers met groen en uitspanningen heeft plaats gemaakt voor de “vooruitgang”. Met Augmented Reality via een app op tablet of smartphone kan het het verleden in het heden verschijnen, de geschiedenis letterlijk visualiseren. AR stelt daarmee de vraag “hoe kunnen we voorsorteren op de toekomst?”

De route heeft vaste bezoekpunten op Fort Kudelstaart, de kassen en bedrijven rond de Kwakel, Uithoorn, Aalsmeer, Fort bij Aalsmeer, de Westeinderkade met uitzichtpunten en flaneersteigers.

©Noord Hollands Archief
©Noord Hollands Archief

Deze immateriële aanvulling maakt de het landschap, de geschiedenis en toekomst van de Westeinderscheg beter vindbaar en zichtbaar. Parellel aan Fase 1 bevelen we een immateriële waarde vermeerdering aan:

  • het narratief in woord met Tijs van den Boomen
  • het narratief als podcast met Tijs van den Boomen
  • hedendaagse fotografie door Loek van Vliet of Theo Baart
  • historische fotografie als Augmented Reality