©Noord Hollands Archief

Vergezichten langs de Westeinderplas Rijsenhout

Sectie
Erfgoed
Ontwerpen
Rijsenhout
Artikelen
Gepubliceerd op

De visie Westeinderkade met 500 meter kade, landingsplaats (steiger), uitkijkpunten, waterplein en ecologische oevers geeft een architectonische en landschappelijke impuls aan de waarde van de Westeinderplas met Ringvaart en Ringdijk, tussen Fort bij Aalsmeer en de Westeinderplas. Het gebied vertelt de geschiedenis van water, de drooglegging, de immigratie en het (over)leven. Dit natuurlijke ensemble vormt de drager van de Westeinderscheg.

Vergezichten langs de Westeinderplas Rijsenhout als epicentrum van de Westeinderscheg

Deze visie vormt de basis voor een gefaseerd uitvoeringsplan voor het fysiek toevoegen van waarde aan hetgeen expliciet waardevol is, maar onvoldoende tot uiting komt door de visuele ruis van bestaande bebouwing, parkeerhavens, bloembakken en particuliere en ruimtelijke uitingen. Het voorstel van de Westeinderkade maakt de geschiedenis van dit cultuurlandschap beleefbaar en herkenbaar, van Fort bij Aalsmeer tot aan de Westeinderplas en een verbinding met het natuurgebied de Rijsen.

Iedere fase voegt recreatieve waarde toe aan het verstedelijkte gebied van de MRA en vergroot de leefbaarheid voor Rijsenhout. Fysieke maatregelen die allemaal bijdragen aan de 5 doelstellingen van de uitvoeringsregeling PNH Westeinderscheg. Dit voorstel heeft betrekking op de subsidieaanvraag van de provincie Noord-Holland over de Westeinderscheg die hier terug te vinden is.

De visie Westeinderkade functioneert als kijkwijzer naar de waarde van de Ringvaart en overgang naar de Westeinderplas. De louter functionele Ringdijk transformeert naar een route waar beleving van het landschap, water, bebouwing, tuinbouw, natuur en ecologie aan elkaar wordt geregen middels steigers langs de oevers en paviljoens om te verblijven of functionaliteiten toe te voegen.

De Westeinderkade geeft in de nabije toekomst impulsen aan doorsteekjes via de Geniedijk en het Geniepark naar Hoofddorp, naar het agrarische achterland van Haarlemmermeer, het Rijsenhoutse kassengebied en PARK21. Hoe mooi zou het zijn om een groene corridor te creëren tussen de Westeinderplassen en de Noordzeekust, wat ooit de bedoeling was van Riek Bakker c.q. PARK21.

Het rapport Ringvaart en Ringdijk van Steenhuis Meurs 2020 in opdracht van gemeente Haarlemmermeer beschrijft het potentieel van het gebied. Met de uitvoeringsregeling kan concreet een stap worden gezet in versterking van de waarde van het gebied binnen de Westeinderscheg. Juist onder de aanvliegroute van een internationale luchthaven is een dergelijk landschap uniek. De recreatieve waarde krijgt met de fysieke impulsen als vanzelfsprekend zichtbaarheid en creëert waarde voor recreatief oevergebruik, fietsen en varen. Het gebied kent een sterk narratief dat middels deze ontwikkeling breder verteld kan worden.

Fase 1: De transformatie van boodschappensteiger tot regionale landingsplaats aan de Westeinderplas

Steiger met hoogteaccent en natuurlijke oever

Met de transformatie van boodschappensteiger naar Westeinderkade - zowel qua voorkomen als qua naamgeving - wordt er met de uitvoeringsregeling van de Provincie Noord-Holland een fysieke kwalitatieve impuls gegeven aan de Westeinderscheg.

Door koppeling van de bijna onzichtbare maar 50 meter lange boodschappensteiger aan de aanmeerplek van de pont, het toevoegen van een natuurlijke oever (of een begin daarvan) en vervanging door een onder architectuur vormgegeven steiger krijgt en het dorp en de scheg een impuls van allure.

Hierdoor kan de identiteit van het lintdorp Rijsenhout langs de Ringdijk aan de Westeinderplas zichtbaar worden gemaakt. Deze verbinding biedt het beleven van het water en markeert het dorp Rijsenhout met hoogwaardige openbare ruimte. Het wordt de plek waar men kan aanmeren, de plek waar men de pont kan pakken naar Aalsmeer, de plek waar het dorp samenkomt tijdens de pramenrace (immaterieel erfgoed). Kortom, een plek van verbinding.

Het plan geeft betekenis aan:

Deze fase zal ook in 2 fases worden ontworpen en uitgevoerd. Klik hier voor de uitwerking van de steiger.

Fase 2: Van doorgaande weg naar half verharde shared space: Westeinderplein Rijsenhout

Steiger wordt ingebed in half verharde shared space met waterelement

Nieuw Dorpsplein als verbinding naar het centrum van Rijsenhout. Met afvoer van hemelwater het dorp in / waterelement om de aanwezigheid van de ringvaart en de Westeinderplas te duiden en de twee plekken nog sterker fysiek met elkaar te verbinden.

Fase 3: Herstel Natuurzwembad de Blauwe Beugel

Het terugbrengen van het Natuurzwembad in Rijsenhout herstelt de recreatieve en belevingswaarde van de Westeinderplas en geeft ruimte voor toevoegen van ecologische waarden. Architectonisch accent met verwijzingen naar het verleden. Het eerste Circulaire paviljoen van Rijsenhout.

Fase 4: Circulaire (uitkijk)paviljoens langs de Westeinderplas

De Westeinderkade met steiger, kade en uitkijkpaviljoens geeft een impuls aan de waarde van Westeinderplas, de Ringvaart en Ringdijk als onderdeel van de Westeinderscheg: landschap, water, bebouwing, tuinbouw, natuur en ecologie.

De paviljoens krijgen de namen van verdwenen historische locaties als De Wildernis | De Reizen | De Blauwe Beugel | Zuid-Vennep etc.

Voltooiing van de Westeinderkade

Het bootluw maken van het water tussen de Camping en de Blauwe beugel, beroepsvaart kan omvaren (zie blauwe pijl kaart). Het project De Westeinderkade wordt afgesloten met een wandelsteiger van 500 meter lang ingebed in het landschap, oever en water door een landschapsarchitect. Dit zou aangevuld kunnen worden met kunstmatige drijvende eilanden als steppingstone naar de Seringeneilanden / natuurgebied De Reizen.

Inspiratiebeelden voor het voltooide gebied
Inspiratiebeelden voor het voltooide gebied

Klik hier voor de ruimtelijke verkenning van de westeinderkade.