Foto: Loek van Vliet
Polderlintportret bekijk alle Processen

Imme Groet

Sectie
Erfgoed
Polderlintportretten
Gesprekken
Participatie
Gepubliceerd op

Industrieel ecoloog Imme Groet werkt aan de Rijnlanderweg. Wat maakt werken op deze plek aan het polderlint bijzonder?

Toen ik voor de eerste keer bij C-Bèta kwam en de omgeving zag, voelde het veel liefelijker en groener en meer agrarisch dan nu het geval is. In de afgelopen twee jaar is het landschap veranderd. Zeker door de logistieke gebouwen die verschijnen, vierkante dozen in mijn beleving, zowel voor als achter C-Bèta, krijgt het landschap een hele andere uitstraling. Er zijn veel bomen gekapt vanwege alle bouwwerkzaamheden. Dat vind ik erg jammer, ik hou van een groene uitstraling en hoogteverschillen in het landschap. Zelf vond ik het een aansprekende werkomgeving, omdat ik me in een agrarische omgeving bevond. Nu verschuift het naar een meer logistieke omgeving.

Imme Groet
Imme Groet

Die agrarische uitstraling die er was en het landelijke gevoel, is karakteristiek voor Nederland. Met de toevoeging van de logistieke hallen wordt het landschap nu economisch functioneel ingericht en verdwijnt het karakter. Wil je iets van dat karakter terugbrengen, dan gaat het niet alleen om het toevoegen van bomen, maar ook van lagere gewassen en typerende veeteelt. Ik snap wel dat dat niet altijd haalbaar is gezien de doelstellingen en toekomstige functies voor het gebied. Ik heb begrepen dat de logistieke hallen op Schiphol Trade Park duurzame en circulaire gebouwen zijn. De uitstraling daarvan heeft in mijn optiek weinig met duurzaamheid te maken. De gebouwen hebben bijvoorbeeld geen zichtbare groene daken. Het zijn zwarte logistieke dozen en hebben geen open uitstraling. Ik zou graag een kijkje achter de schermen nemen. Door de toekomstige plannen ondergaat het poldergrid een verandering. Zelf ervaar ik dat als karakterverlies. Ik fiets regelmatig vanuit het Amsterdamse bos langs de Schiphol zijde van de Ringvaart en waardeer het laatste stuk langs de dijken, ik hoop dat die fietspaden behouden blijven.

Toevoeging voor het gebied

Vanuit mijn vakgebied, gebiedsontwikkeling, zou ik het heel positief vinden als er goed wordt nagedacht over dubbel ruimtegebruik. Dat dit een doelstelling op zich wordt. Dat je parkeergelegenheden op een slimme manier combineert met groen in de openbare ruimte in plaats van ieder op zijn eigen terrein. Of dat bepaalde logistieke functies demontabel worden neergezet, zodat deze in de toekomst een andere functie kunnen krijgen. Een ander voorbeeld is het inzetten van de openbare ruimte voor recreatiemogelijkheden voor de omliggende woonwijken. Zo wordt het gebied ook ’s avonds gebruikt door bezoekers, in plaats van alleen tijdens de openingstijden van de bedrijven.

Ik hoop dat er gebruik gemaakt gaat worden van ecosysteemdiensten. Dat betekent dat je diensten haalt uit ecosystemen, zoals natuurlijke koeling en luchtventilatie. Dat betekent dat je in je ontwerp van zowel je kavel, als gebouw, het versterken van biodiversiteit en de piekbuienbelasting verwerkt. Dat je dat op natuurlijke manieren afhandelt, in plaats van mechanisch. Misschien kan je de polderstructuur en de groene uitstraling die nu lijkt te verdwenen hiervoor inzetten.

Beleving & persoonlijke noot

Ik werk bij C-Creators, omdat ik intrinsiek gemotiveerd ben integraal denken breder in te zetten. Een brede blik op gebiedsontwikkeling delen met anderen vanuit verschillende ervaringen en gedachtes. Ik koos voor mijn studie omdat ik de wereld beter wil achterlaten, dan toen ik geboren werd. De richting werd gaandeweg voor mij steeds duidelijker en daarom koos ik voor industriële ecologie, een studie die gebaseerd is op oplossingsgericht en toekomstgericht ontwerpen.

Bijvoorbeeld hoe de afvalstroom van de ene industrie een materiaalstroom kan worden voor de andere. Het circulaire en de ecologie; deze kringlopen zijn geïnspireerd op de natuur. Het brengt je naar de vraag hoe ecologische processen zijn ingericht, hoe dat soort basisprincipes, de symbiose, hoe die te implementeren zijn in de gebouwde omgeving, bedrijven steden en industriële processen. Vanuit deze hoedanigheid heb ik me verdiept in stedelijke gebieden met een veelheid aan materiaalstromen. Hoe kan je wonen en werken samen gebruik laten maken van duurzame energiebronnen en bestaande materiaalstromen? Er liggen zo veel mooie kansen in de gebouwde omgeving, maar dan moeten we niet alleen sturen op geld en tijd, maar ook op kwaliteit en beleving. Er is nog een hele wereld te winnen. Het wordt nu te weinig gedaan en daar wil ik mijn bijdrage aan leveren.

Imme Groet is Industrieel Ecoloog bij C-Creators

‘Er liggen zo veel mooie kansen in de gebouwde omgeving, maar dan moeten we niet alleen sturen op geld en tijd, maar ook op kwaliteit en beleving.’