Educatie bekijk alle LIDM

Jongeren werken aan waterlinten

Sectie
Leren
Ontwerpen
Leren in de Metropo(o)lder
Polderlintportretten

Recreatie in de watergangen van Hoofddorp, is dat mogelijk? De Hoofdvaart ligt er stil bij, statig, omgeven door bomen.

In de periode maart t/m mei gaat 2 vwo van het Kaj Munk College werken aan een opdracht vanuit de afdeling Recreatie, Groen en Toerisme van de gemeente.

Jongeren benoemden dat de Hoofdvaart veel beter gebruikt zou kunnen worden. Dat geldt niet alleen voor de Hoofdvaart, maar misschien ook voor andere waterlopen in Haarlemmermeer. De gemeente is heel benieuwd hoe jongeren de waterlopen zouden willen inrichten. Suppend naar school misschien?


Gedurende acht weken gaan de 2e klassen vwo Technasium aan de slag met de opdracht: 'welke interventie is er nodig zodat jongeren meer kunnen gaan recreëren in de watergangen van Hoofddorp?'

15 maart 2021 was de kick-off van het project. Lees onderop hoe deze kick-off verliep.

Opdrachtgever De opdrachtgever is Martin Sulman. Hij is beleidsadviseur recreatie, groen en toerisme bij Gemeente Haarlemmermeer.

Situatie Gemeente Haarlemmermeer is bezig om plannen te maken hoe we de Polderlinten, dat zijn de oude polderwegen, waaronder ook de Hoofdvaart, voor de toekomst goed kunnen ontwikkelen. De gemeente wilt graag dat de polderlinten herkenbaar blijven. Om er achter te komen wat mensen belangrijk vinden zijn er 23 interviews gehouden met mensen die wonen en werken langs deze Polderlinten. Hieruit kwam ook naar voren dat de Hoofdvaart, en misschien ook wel voor andere waterlopen, veel beter gebruikt zou kunnen worden.

Opdracht De gemeente Haarlemmermeer vraagt om een advies voor een interventie om de kans te vergroten dat jongeren meer gaan recreëren in de watergangen van Hoofddorp. De jongeren mogen kiezen; of een stuk van de Hoofdvaart of een andere waterloop als hun plangebied.

Opleveren De jongeren werken toe naar een eindpresentatie met een beeldend advies voor de interventie onderbouwd met de bevindingen uit het onderzoeksrapport.

Betrokken experts Marieke Adrichem Landschapsarchitect bij de gemeente Haarlemmermeer en zelfstandige mariekeadrichem.nl.

Chris Mudde Procesleider gebiedsontwikkeling / Landschapsarchitect BNT bij Hoogheemraadschap van Rijnland.


Hybride kick-off

Op 15 maart kregen de 2e klassen vwo Technasium de kick-off van het project ‘Recreatie in de waterlopen van Hoofddorp’. Omdat de leerlingen weer deels naar school mogen, vond dit plaats in een hybride vorm. De opdrachtgever, experts en een deel van de leerlingen logt online in via Teams en de docenten en deel van de leerlingen zijn fysiek aanwezig op school via een verbinding. Dit vraagt natuurlijk om de nodige uitdaging op technisch en organisatorisch vlak van docent Carola Wijnant. Na een kleine vertraging en een paar technische problemen konden we van start. Opdrachtgever Martin Sulman, beleidsadviseur recreatie, groen en toerisme bij Gemeente Haarlemmermeer deed de aftrap. Hij schetste de context en belang van de opdracht voor de gemeente en wat hij als opdrachtgever verwacht van de leerlingen; een interventie om de kans te vergroten dat jongeren meer gaan recreëren in de waterlopen van Hoofddorp

Chris Mudde, landschapsarchitect bij Hoogheemraadschap van Rijnland, gaf de leerlingen vervolgens meer inzicht in hoe de watergangen binnen de Haarlemmermeer verbonden zijn met andere wateren. Zo legde hij uit waarom veel water in de polder ongezond is en hoe het water doorgespoeld wordt vanuit de rivieren om zo de waterkwaliteit te verbeteren. Hij gaf de leerlingen de tip mee om tijdens het onderzoek op veel verschillende schaalniveaus te kijken naar de locatie van hun onderzoek. Hoe zijn de verbindingen met de andere waterlopen? Kijk naar het geheel. Maak foto’s en teken je bevindingen op een kaart/plattegrond. Wat is er nu wel/niet mogelijk op het gebied van recreatie?

Hanneke Wiegman, studente landschapsarchitectuur en stagiaire bij Gemeente Haarlemmermeer, gaf de leerlingen vervolgens een presentatie over landschapsarchitectuur. Aan de hand van voorbeelden gaf zij inzicht in de aanpak van een landschapsarchitect, van onderzoek tot ontwerp. Ze gaf tips en tricks mee aan de leerlingen voor de opdracht, maar ook vooral veel plezier en nieuwsgierigheid!