WUR STUDIO // Uitkomsten // De nieuwe linie

Sectie
Wonen
Erfgoed
Luchthaven
Ontwerpen
Rijsenhout
Veiling
MRA
Martijn Lugten
Aalsmeer
WUR
AMS Institute

De Nieuwe Linie probeert deze uitdagingen in de regio op te lossen. Door middel van het herstellen van de Stelling van Amsterdam en deze uit te breiden met een nieuwe dijk wordt een scheiding tussen de industrie en dorpskernen gevormd. Rondom deze linie komt een overgangsgebied tussen deze twee extremen waar natuur, recreatie en functiemenging centraal staan. Dit overgangsgebied vervaagt de harde grens tussen wonen en industrie doordat de natuur het industriegebied ingetrokken wordt.

Het ontwikkelplan is opgedeeld in de korte en lange termijn. Op de korte termijn worden voorbereidende ontwikkelingen uitgevoerd. Zo wordt het participatieplan in gang gezet en wordt overlegd met belangenorganisaties en grondbeheerders. Een belangrijke partij hierbij is UNESCO, omdat de visie zich richt op het herstellen van de Stelling van Amsterdam, wat onderdeel is van UNESCO Werelderfgoed.

Onderzoeken en projecten zullen worden gestart om de Nieuwe Linie als ecologische corridor vorm te geven en het blauwe netwerk te ontwikkelen. Hierbij wordt ook gekeken naar de juiste vegetatie om dit verder te verminderen. Ook wordt door de aanleg van de nieuwe dijk geluidsoverlast van de A4 en industriƫle activiteiten aangepakt.

Daarnaast wordt een nieuwe OV-verbinding gerealiseerd vanuit Hoofddorp via Rijsenhout naar Aalsmeer om zo de bereikbaarheid van dit gebied te verbeteren. Ook wordt de Aalsmeerderdijk tussen Rijsenhout en Aalsmeer alleen toegankelijk voor bestemmingsverkeer om zo het sluipverkeer tegen te gaan.

Op de lange termijn richt het plan zich meer op de ontwikkelingen die langer duren, zoals de vergroening van het industriegebied en de realisering van de woningbouwplannen.


Groep 5: Fenne Abels, Anne Beekhof, Mart de Groote, Eva Marcelis, Christiaan Stuiveling

Klik hier voor het volledige rapport