Beeld: De Zwarte Hond
Haarlemmermeer Groeit bekijk alle Projecten

Haarlemmermeer gaat groeien

Sectie
Wonen
Ontwerpen
Haarlemmermeer Groeit
Participatie

Haarlemmermeer gaat groeien. We krijgen meer inwoners. Iedereen wil wonen, werken of recreëren. Daarom is er een Verdichtingsvisie die beschrijft hoe Haarlemmermeer op sommige plaatsen meer stads wordt en er op andere plekken ruimte is voor groen.

Groei tussen nu en 2040

Haarlemmermeer gaat groeien. We krijgen meer inwoners. Iedereen wil wonen, werken, sporten, naar theater of de natuur. Groei gaat geleidelijk en in goed doordachte stappen op zorgvuldig gekozen locaties. Daarom is er een Verdichtingsvisie, die beschrijft hoe Haarlemmermeer op sommige plaatsen meer stads wordt en er op andere plekken ruimte is voor groen, recreatie en het open polderlandschap. In de visie komen uitgangspunten en regels waar ontwikkelaars en architecten zich aan moeten houden bij het ontwerpen van gebieden en gebouwen. De gemeente bespreekt in een aantal stappen met inwoners, bedrijven en experts wat de wensen en behoeften zijn. Op die manier groeit de gemeente naar de toekomst als aantrekkelijke locatie met verschillende sferen om te wonen, werken en recreëren. Een plaats waar huidige en toekomstige bewoners en bedrijven zich thuis kunnen voelen.

Wethouder Mariëtte Sedee: "In de eerste ronde van de participatie kunnen inwoners van alle leeftijden via de online tool Swipocratie meedenken over de toekomst van Haarlemmermeer."

Participatie voor alle leeftijden

Wat voor gemeente willen wij zijn? Wat vinden wij passend bij de identiteit van Haarlemmermeer? Inwoners van alle leeftijden kunnen meedenken in de eerste ronde van participatie. Het doel is om van zoveel mogelijk mensen te hun verwachtingen te horen en deze mee te nemen in een visie die duidelijkheid biedt en die inspireert. Participatie betekent actieve deelname. Meedenken over de toekomst van Haarlemmermeer kan via een online tool, een interview en vervolgens in een van de expert sessies.

Hoe ziet de Groei eruit?

De participatie verloopt in stappen. Denken en praten vanuit beeld is belangrijk om te toetsen wat we bedoelen. Vanaf 12 april kan iedereen wensen en ideeën zichtbaar maken via Swipocratie op smartphone of tablet. Met deze tool is het snel en makkelijk kiezen; thuis, op school, individueel of samen. Oproepen lopen via sociale media, mailing en krant. Bureau De Zwarte Hond heeft in opdracht van de gemeente de toekomstbeelden ontwikkeld met typische locaties zoals een stationsomgeving, stadse straten, polder of varianten in woonwijken.

Veel mensen met verschillende wensen

Het landschap van Haarlemmermeer heeft een open karakter. Het doel is om dat te behouden, om de beschikbare ruimte slim en efficiënt te ontwikkelen. Om op die manier de leefomgeving kwaliteiten te geven als groen, bereikbaar en betaalbaar. Dat versterkt het vestigingsklimaat voor wonen, werken en verblijven.

Wat zijn de meest belangrijke aandachtspunten? Dat verschilt per persoon: mobiliteit, recreatie, betaalbaar wonen. De beelden van De Zwarte Hond tonen veel mogelijkheden. Via Swipocratie kan iedereen de voorkeur aangeven.

Wensen en ideeën kenbaar maken in een interview kan ook. Wie op de hoogte wil blijven, kan zich aanmelden via Swipo of via Podium voor Architectuur voor mailing of nieuwsbrief.

Wat zijn de stappen in 2021

De participatie verloopt in stappen. In het eerste kwartaal kunnen bewoners hun wensen en ideeën zichtbaar maken via de online tool Swipocratie op smartphone of tablet. Wensen en ideeën kenbaar maken in een interview kan ook.

In het tweede kwartaal bespreken experts de gewenste groei van Haarlemmermeer onder andere op basis van de uitkomsten van Swipocratie en de interviews. De experts zijn afkomstig uit projectontwikkeling & wonen, mobiliteit, groen, recreatie & landschap, luchthaven & geluid, leefbaarheid en energie. Via Swipocratie of het interview kunnen inwoners die actief betrokken willen zijn, zich aanmelden voor dit moment.

Na de zomer start de tweede participatieronde. De opgehaalde informatie wordt verwerkt in conclusies voor de concept-verdichtingsvisie. Het college en de raad krijgen daarmee inzicht in dilemma’s en lastige keuzes. Ook de deelnemers aan de expertmeeting van juni krijgen een uitnodiging voor deze ronde. Op basis van de uitkomsten volgt in de laatste maanden van 2021 het B&W /Raadsdebat vanuit het visie- toetsingskader: Vormt de concept-verdichtingsvisie een goede weergave van de veelheid aan standpunten?


De publieke terugkoppeling loopt via de informatiekanalen, zoals de lokale pers, Informeer en Podium voor Architectuur. We houden u op de hoogte!