Foto: Theo Baart

Gebiedsverkenning // Onder de banen

Sectie
Luchthaven
Theo Baart
Tijs van den Boomen
MRA
Participatie
Verwonderingstochten
Onder de banen
Gepubliceerd op

Sinds afgelopen zomer verkent het kabinet de mogelijkheden van (tijdelijke) krimp, maar het huidige banenstelsel is daarbij heilig. De logica van de luchtzijde blijft, net als de afgelopen decennia, leidend. Land in Zicht draait de rollen om en neemt de landzijde als uitgangspunt. Alle banen worden apart geanalyseerd om te kijken wat er mogelijk wordt als die baan wordt gesloten (lange termijn) én wat je nu al zou kunnen doen (no regret).

Met organisatorische steun van Podium Architectuur en Arcam, en met financiële steun van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en Stichting EFL, onderzoeken fotograaf Theo Baart en stadsonderzoeker Tijs van den Boomen alle vijf de banen (en als toegift de Oostbaan). De resultaten van de verkenningen zullen worden samengevat in een atlas van het lawaailandschap rond Schiphol.

In woord, beeld en kaart toont de atlas de kansen per baan: een bron van inzichten en argumenten voor bewonersgroepen en lokale overheden, voor milieugroepen en ontwerpend onderzoekers. Want de toekomst van de regio Groot-Amsterdam is te belangrijk om alleen aan Schiphol over te laten.