Wegen naar Welzijn bekijk alle Processen

Inspiratielezing Mobiliteitstransitie // Marcel Touset

Sectie
Mobiliteit
Wegen naar Welzijn
Gepubliceerd op

Marcel Touset is consultant op het gebied van mobiliteit en koppelt de nationale mobiliteitstransitie aan verstedelijking, klimaatadaptatie en sociale inclusie.

De opgaven van het stedelijk en landelijk gebied zijn zeer verschillend: in de stad gaat het vooral over ruimtegebrek, capaciteit van het mobiliteitssysteem (files, overvol OV, volle fietspaden), hittestress door verstening. In het landelijk gebied juist de betaalbaarheid en houdbaarheid van OV, slinkend voorzieningenniveau en vaak krimpende bevolking.

Bekijk hier de presentatie