Foto G-Rave | Dylan Hoogeboom
Veiligheidsportretten bekijk alle Processen

Veiligheidsportret 11 // Pien

Sectie
Gesprekken
Veiligheidsportretten
Participatie
Gepubliceerd op

Pien is nu bijna vier jaar onderwijsdirecteur van Altra College Haarlemmermeer. De school help een passende en duurzame vervolgplek te vinden voor leerlingen die zijn uitgevallen in het reguliere onderwijs. Deze jongeren hebben vaak het vertrouwen in een goede toekomst al verloren. Op Altra College Haarlemmermeer mogen zij in een veilige leeromgeving ontdekken wat zij wél kunnen.

Wat betekent veiligheid voor Altra College Haarlemmermeer?

“De leerlingen die bij ons op school komen hebben in hun leven te vaak gehoord wat zij niet kunnen. Zij hebben daardoor het vertrouwen in zichzelf verloren. Op onze school geven we samen jongeren de kans aan het zelfvertrouwen te werken. Dit doen we door op zoek te gaan naar hun talenten. Als we bij de jongeren versterken wat zij in zich hebben, dan hebben zij meer kans op een succesvol vervolgtraject. We gaan met de jongeren aan de slag met vragen als: Waar ligt je kracht? Hoe kunnen we jou daarbij helpen? Waar ben je succesvol in? Om antwoord te durven geven op deze vragen is een veilig leerklimaat nodig. Dat betekent voor onze school een sfeer met elkaar creëren waarbij mensen zich op hun gemak en gesteund voelen, waar ieder zich kwetsbaar durft op te stellen.”

“Een veilig leerklimaat betekent voor onze school een sfeer met elkaar creëren waarbij mensen zich op hun gemak en gesteund voelen, waar ieder zich kwetsbaar durft op te stellen.”

Hoe creëer je een veilig leerklimaat op school?

“Veel leerlingen van onze school leven op straat. De straat kent eigen spelregels, waardoor het voor de jongeren vaak ook overleven is in een onveilige omgeving. Als iemand zich onveilig voelt, dan zie je dat terug in het gedrag. Voor onze school is het belangrijk om dat te begrijpen en daar goed mee om te gaan. Ons schoolteam met onder andere docenten, pedagogisch medewerkers en zorgcoördinatoren begeleidt de jongeren in de zoektocht naar hun eigen kracht. We doen dit concreet door nadruk te leggen op voorspelbaarheid en afspraken nakomen. We zien de leerlingen écht en we spelen in op wat ze nodig hebben om tot leren en ontwikkelen te komen. Het is belangrijk om de jongeren niet te veroordelen op hun gedrag. Is een leerling nog niet in staat om te leren, dan passen we het aanbod aan, al naar gelang wat het kind op dat moment nodig heeft. Heb je een leerling die moeite heeft met prikkels? Zorg dan voor een stiltepauze; een moment waarop alle prikkels even uitgeschakeld zijn. En met sommige leerlingen doen we een check-in, zodat zij de overstap kunnen maken van thuis naar school en voorbereid worden op de schooldag. Als je niet aansluit op de motivatie van de leerling en teveel eist, dan creëer je juist onveiligheid."

"Ook de samenwerking met onze netwerkpartners rondom de kinderen en het gezin is noodzakelijk om veiligheid te bieden. Denk aan de politie, het Samenwerkingsverband Amstelland en de Meerlanden, de gemeente en hulpverleners. Veiligheid is voor ons dat jongeren vertrouwen hebben in onze school.”

“Als je niet aansluit op de motivatie van de leerling en teveel eist, dan creëer je juist onveiligheid.”

Kan je wat meer vertellen over talentontwikkeling?

"Talentontwikkeling is heel divers. Het gaat ook over sport, theater, tekenen. De jongeren op onze school hebben nooit de kans gehad op succes met hun eigen talent. Dat moeten wij hier organiseren: faciliteiten op school gebruiken, jongeren bezig laten zijn met dingen die ze interessant kunnen vinden. We kunnen daarvoor nog wel wat meer handen op de school gebruiken. De afgelopen jaren is veel geïnvesteerd in een groene buitenruimte. Er is bijvoorbeeld een mooie kas gekomen. Nu zoeken we nog vrijwilligers om bij leerlingen de eventuele groene vingers te ontwikkelen.

Een goed cultureel programma hebben we ook nog op onze wensenlijst staan." "Met onze jongeren is het echt noodzaak om regelmatig out-of-the-box te denken. Bijvoorbeeld: heeft deze leerling genoeg schoolse vaardigheden om op school te zitten of past een stage beter? Ook buiten de school kunnen leerlingen leren en zich ontwikkelen.”

Hoe kijk je tegen inclusief onderwijs aan?

“Een leerling in het reguliere onderwijs heeft een beter toekomstperspectief dan een leerling in het speciaal onderwijs. Onze school wil daarom samen met de scholen uit het Samenwerkingsverband uitval uit het reguliere voortgezet onderwijs voorkomen en zorgen voor een passend onderwijsaanbod in de buurt van waar ze wonen. Onze expertise ligt op gedrag. Wij kunnen het reguliere voortgezet onderwijs helpen om in contact te blijven met de jongeren die dreigen uit te vallen. Vaak zit het in hoe je met een leerling praat en hoe je naar de leerling kijkt. Stel dat een leerling vaak verzuimt, dan helpt het niet om geïrriteerd te raken en te dreigen met maatregelen. Ga in gesprek met de jongere en stel de vraag: ‘Waarom lukt het jou niet om naar school te komen?’ Ook is het belangrijk om de thuissituatie mee te nemen in het beeld van de leerling. Wij ervaren dat je door vroegsignalering, dus wanneer een jongere nog op het reguliere onderwijs zit, en preventieve maatregelen flinke stappen kunt zetten in inclusief onderwijs.”

“Stel dat een leerling vaak verzuimt, dan helpt het niet om geïrriteerd te raken en te dreigen met maatregelen. Ga in gesprek met de jongere.”