Foto G-Rave | Dylan Hoogeboom
Veiligheidsportretten bekijk alle Processen

Veiligheidsportret 7 // John

Sectie
Gesprekken
Veiligheidsportretten
Participatie
Gepubliceerd op

John schakelt van globaal naar lokaal niveau, passend bij de internationale positie van Haarlemmermeer en zijn functie als General Manager van het Ramada Hotel, op een paar verkeerslussen afstand van Schiphol.

Ramada Amsterdam Airport Schiphol is circa dertig jaar in Haarlemmermeer gevestigd. Voorheen bekend als Dorint en Novotel is het hotel door jaren heen van naam en eigenaar gewisseld. Sinds een jaar of drie opereert het onder de naam Ramada, een Amerikaanse keten. Een Duitse investeringsmaatschappij is eigenaar van het vastgoed. John werkt ruim vijf jaar als GM bij Ramada en is sinds vier jaar ook betrokken inwoner van Badhoevedorp, want in zijn vrije tijd is hij voorzitter van de businessclub Badhoevedorp en tevens voorzitter van de Koninklijke Horeca Haarlemmermeer.

John kiest zijn woorden zorgvuldig als het over het begrip veiligheid gaat. ‘’Ik denk dat je pas weet wat veiligheid is, als het niet veilig is. Ik denk dat dat het is. Het kan gaan om een situatie waarin je je niet veilig voelt of dat je een onveilige situatie kunt omschrijven. Dat beschrijven doen wij binnen onze organisatie. Dat doen we in samenwerking met externe partijen. We benoemen de situaties in het hotel die niet veilig zijn, of die als niet veilig gezien kunnen worden.”

“Aan de ene kant heb je de beleving van de gasten. Waarbij veiligheid ook de betekenis heeft van geborgenheid. Aan de andere kant van de lijn spreken we vanuit de veiligheid van de medewerker, de fysieke veiligheid, de werkomstandigheden. Daarmee begeven we ons in de richting van de Arbowetgeving. In de afgelopen periode is helder geworden dat er ook een ontastbare veiligheid is. Veilig voelen, dat betreft zowel baanbehoud en het veilig voelen op de werkvloer, in situaties die niet fysiek zijn.” “We benoemen veiligheid per deelgebied. Een goed voorbeeld is brandveiligheid, waar protocollen voor zijn opgesteld. Er is uiteraard samenwerking met de brandweer en er zijn interne trainingen. Dat geldt ook voor de verplichte BHV (bedrijfshulpverlening), waar de meeste medewerkers hun certificering voor hebben. Wij doen aan risico-inventarisatie, met externe bedrijven. Daartoe behoren de fysieke risico’s in veiligheid als vallen en uitglijden. Op deze manier brengen we de organisatie systematisch in kaart. Op het moment dat een bepaalde situatie zich voordoet, handelen we naar het protocol. Daarbij proberen wij zowel de gasten als de medewerkers een zo veilig mogelijk verblijf of werkomgeving te bieden.”

“Dat is een heldere structuur. Al die gelaagdheid voor gasten, voor werknemers, protocollen, wet- en regelgeving. Het is goed om ons te realiseren dat dat een gegeven is in ons land. Het waarborgt dat we op een bepaald niveau verzekerd zijn van die beschreven veiligheid.’’

“Er zijn mensen die echt een onveilig leven leiden. Dat kunnen wij ons gelukkig vaak niet voorstellen. Als je de mensen ziet die uit een onveilig gebied komen… Dan besef je pas wat de betekenis van veiligheid is.”

“Onveiligheid, ik maak misschien een bijzondere stap. Maar sinds december verleden jaar werken wij samen met het COA (Centraal Orgaan Asielzoekers) aan de opvang van vluchtelingen. We hebben dat als hotel gedaan in samenwerking met de gemeente Haarlemmermeer. Als je dan de mensen ziet die uit een gebied komen waar zij in onveilige omstandigheden leven: daar kunnen wij ons geen voorstelling van maken. Als je hen in de ogen kijkt, dan besef je pas wat veiligheid is, en dat dat heel bijzonder is, de veiligheid die we hebben, dat we in ieder geval geen onveiligheid voelen in Nederland.”

“Als ik terugschakel naar lokaal niveau, naar het kleinschalige niveau, kun je dorpse veiligheid benoemen. Als voorzitter van de businessclub Badhoevedorp ben ook in gesprek met de gemeente en gebiedsontwikkelaars. Dan zie je dat de gemeente Haarlemmermeer een heel bijzondere gemeente is, met 31 kernen. De gemeente krijgt te maken met, wat is een passend woord, groeistuipen. In de korte tijd dat ik hier woon, zie je dat Haarlemmermeer wil en moet groeien, met enerzijds de economie en een belangrijke rol voor Schiphol tegenover anderzijds de complexiteit van het enorme gebied. De dorpsveiligheid staat door de ruimtelijke ontwikkelingen onder druk. De gemeentelijke gebiedsmanagers houden zich onder andere bezig met dergelijke aspecten. In de afgelopen twee jaar met corona was dat natuurlijk lastig, maar op de veiligheid in Badhoevedorp valt winst te behalen. Badhoevedorp heeft een winkelcentrum dat weg moet, daarover zijn we het eens. In de tussenliggende periode, op weg naar een nieuwe invulling, is ook veiligheid op korrelniveau van belang, dat wil zeggen een veilige omgeving om boodschappen te doen. Het gaat bijvoorbeeld om gebroken stoeptegels of een lantaarnpaal. Ik begrijp heel goed de rol van de gemeente en het beheersprobleem op dit niveau maar het gaat om het alledaagse, om basisveiligheid, om risico’s met vallen.”

“Voor jongeren zijn er weinig faciliteiten waar ze kunnen rondhangen. Rondhangen in het winkelgebied bezorgt inwoners van andere leeftijden geen veilig gevoel. De vraag is wat we de jongeren bieden aan verblijfsruimte en een goed gevoel.”

“Hoe kunnen we de ligging van Badhoevedorp, ten opzichte van Schiphol, zo veilig mogelijk maken? Daar moet echt kritisch naar gekeken worden.”

“Verkeersveiligheid is een ander heikel punt. De A9 is gelukkig weg. Niet vergelijkbaar in omvang en overlast, lijkt de Schipholweg daarvoor in de plaats gekomen, met veel verkeersdruk. Op veel plekken is een onveilige verkeerssituatie ontstaan. Het dorp groeit, ter hoogte van Quatre Bras en aan de andere kant Corendon. We hebben veel toeristen en mensen die gaan sporten. De ligging van Badhoevedorp, ten opzichte van Schiphol, daar moet echt kritisch naar gekeken worden voor alle typen verkeersstromen.”

“Terugkerend naar de feiten en cijfers vanuit het perspectief van de hotelbezetting; het aantal hotels in Haarlemmermeer groeit. De stijgende vraag naar hotelkamers in de metropool Amsterdam en de ligging ten opzichte van Schiphol hebben bijgedragen tot deze groei. Met een mogelijke krimp van Schiphol en de impact van corona is het de vraag of deze groei wel gerechtvaardigd is.”

“Bij Hoofddorp ligt aan de Zuidtangent De Hoek. Het gelijknamige bedrijfsterrein transformeert naar een hotelstrip. Dat betekent voor het noordelijke deel van Haarlemmermeer een toenemend aantal hotelgasten met bijkomende vervoersstromen. Opgeteld bij de bestaande hotels Ramada en Corendon in Badhoevedorp en met Park Plaza in Lijnden zijn dat bij elkaar zo’n 1000 hotelkamers, met 2000 personen die van A naar B moeten. Daar wordt niet altijd op voorhand over nagedacht, dat vraagt beleid en ontwerp. Wat is de bereikbaarheid, hoe komen de gasten bij Corendon, bij het busstation en vanuit mijn hotel naar Badhoevedorp?”

“Nederland heeft de naam van een goed georganiseerd land. Dan moeten reizigers kunnen vertrouwen op veilig vervoer van en naar de luchthaven.”

“Vervoer en bereikbaarheid raken de kern van het spanningsveld met toerisme in Haarlemmermeer. Aan de ene kant willen we heel graag de regio goed op de kaart zetten en we hebben toeristen nodig vanwege de inkomsten. Daar staat tegenover dat er meer menskracht nodig is om die veiligheid aan te pakken. Een concreet voorbeeld is taxivervoer vanaf Schiphol. Je komt vermoeid aan in een vreemd land en je betaalt de hoofdprijs naast een welkom met waarschuwingen voor malafide praktijken. Is dit onveilig? Niet in de hoogste gradatie maar het draagt zeker niet bij aan een veilig gevoel. De reiziger mag verwachten dat Nederland met de naam van een goed georganiseerd land, deze basale voorzieningen van vervoer naar het hotel goed en betrouwbaar geregeld heeft.”

“Op de schaal van veiligheid, vanuit het perspectief van COA en asielzoekers, gaat het om peanuts maar goed en veilig vervoer zit vooraan in de keten.”

“De ligging van Ramada is een spannende plek te noemen. Niet een plek waar je zomaar naartoe gaat. Het is sterk afhankelijk van het seizoen en het licht. In de zomermaanden is het prima maar in de wintermaanden is het afgelegen.”

“De afgelopen twee jaar lag de bezetting lager, er was minder verkeer, er waren minder mensen, het gebied lag er verlaten bij.”

“We hebben op een gegeven moment besloten dat auto’s niet meer tot voor het hotel mochten komen, vanuit veiligheid. Preventief, ter observatie, hebben we veiligheidsrondes ingezet, via een extern beveiligingsbureau. Situaties kunnen zich voordoen met lachgas, hangjongeren of prostitutie. In de realiteit blijkt dat er niets gebeurt. Wordt dit voorkomen door de bewaking? Dat is niet te achterhalen. Voor de medewerkers voelt het veilig in de nacht, dus we houden de bewaking.”

“In de periode van gebiedsontwikkeling en groei is de dorpsveiligheid op microniveau belangrijk, van gebroken stoeptegels tot een plek voor jongeren.”

“Een bijzondere ervaring was de nu bekende ‘omikronvlucht’ in december waarvan we onvoorziene gasten ontvingen. Dat brengt een ander type in- en externe beveiliging met zich mee, van politie of marechaussee. Daarbij moet worden opgemerkt dat zowel de samenwerking met de gemeente Haarlemmermeer als met de marechaussee heel goed verloopt. Dat baseer ik op mijn tegengestelde ervaring elders.”

“Met een omweg terugkerend naar het vervoer: We werken samen met een lokale partner die gratis shuttlevervoer voor de medewerkers verzorgt, zodat zij op de shift veilig van en naar knooppunt Schiphol kunnen reizen. Van daaruit kun je overal naar toe, met de kanttekening dat je over het algemeen lang onderweg bent in de regio.”

“Een blijvend aandachtspunt vormen de shuttlebussen die gasten van en naar Schiphol brengen. Sinds langere tijd wordt er reeds gewerkt aan zero-emissievervoer. Het vraagt samenwerking tussen de verschillende gemeenten, Schiphol en de hotels in de regio op de vraag: hoe kunnen we kosten neutraal het vervoer van en naar de luchthaven regelen zodat gasten een comfortabel en veilig gevoel ervaren? Daarmee link ik terug naar die taxichauffeurs, waarmee we er niet van verzekerd zijn dat we kwalitatief goed vervoer geregeld hebben.”

“Concluderend kunnen we zeggen: de basis is er en de verhoudingen zijn goed. Vanuit de opschaling en de aanstaande groei van de gemeente kan het beter.”