Online expositie bekijk alle Media

Loek van Vliet // De Geniedijk - een wereld op zichzelf

In september en oktober waren de foto’s van Loek van Vliet over de Geniedijk te zien op de expositie Erfgoed als Toekomst. Er werd toen al aangekondigd dat de foto’s na enige tijd online te zien zouden zijn. Op deze pagina ziet u ze allemaal.

Van Vliet heeft uitgebreid onderzoek gedaan, wat heeft heeft geresulteerd in een reeks foto’s van de Geniedijk, langs forten en woonwijken van het westelijke naar het oostelijke deel, waarbij volgens een systematisch patroon steeds een foto de staat van de dijk registreert. De Geniedijk, een wereld op zichzelf – zo beschrijft Van Vliet het onderzoek zelf.

"Een dijk, maar niet zomaar een dijk: aangelegd als onderdeel van de Stelling van Amsterdam eind 19e eeuw, om land te kunnen inunderen in het geval van een aanval op Amsterdam door een buitenlandse mogendheid."

De Geniedijk breekt de polder in tweeën

De Geniedijk doorkruist de Haarlemmermeerpolder, breekt de polder in tweeën, in Noord en Zuid. Van Vliet vervolgt: "Hoewel er een fietspad langs de gehele Geniedijk loopt, ga je pas echt wat zien wanneer je over deze dijk heen wandelt. Om je heen is gebouwd, wordt gebouwd, maar voor en achter je zie je de dijk, de wereld waarin je je bevindt. Zoals je geest wordt onderbroken met gedachten die komen en gaan, zo is het wandelen op de Geniedijk, af en toe onderbroken door wegen die deze dijk doorkruisen.

Om je heen aanschouw je de wereld, je bent er niet direct een onderdeel van, maar ziet de bebouwing; de huizen, de industrie, de landbouw, de polder.

Schapen en koeien begrazen de dijk, ganzen maken er hun nesten. Daarmee lijkt deze verhoging in het landschap op een natuurlijk element, een natuurlijke verhoging, hoewel je weet dat zij door de mens is gevormd.

22 coupures

In de 10,5 km lengte van de dijk wordt deze maar liefst 22 keer onderbroken, een coupure in de dijk, door wegen en fietspaden. In dit portret van de Geniedijk heb ik de dijk zelf elke 200 meter gefotografeerd, van oost naar west en west naar oost. Daarnaast heb ik elke 500 meter het uitzicht vanaf de dijk gefotografeerd, richting het noorden en het zuiden. Zo ontstaat er een wereld op zichzelf op de dijk, en de blik die naar buiten wordt gericht vanaf de dijk.”

De Geniedijk - een wereld op zichzelf is een poëtische titel voor een pragmatische aanpak: elke 200 meter een foto betekent rond de 50 foto’s per enkele kant. Dat zijn 100 beelden, een metafoor voor 100 stappen.

Met dank aan de JC Ruigrok Stichting