Foto: still uit film van Willard Evan Jonathans
Haarlemmermeer Groeit bekijk alle Media

Stedenbouwkundige Joanna Stegenga-Rydlewska

Sectie
Haarlemmermeer Groeit

Stedenbouwkundige Joanna Stegenga-Rydlewska van de gemeente Haarlemmermeer is trekker van de Verdichtingsvisie. In deze film legt ze uit waarom de gemeente wil verdichten.

Er zijn een aantal ambities binnen deze verdichting, waaronder:

  1. Het behoud van het open landschap. De polder is namelijk een belangrijk onderdeel van de identiteit van de regio. Maar het is ook functioneel voor landbouw en recreatie en nodig voor de opgave als klimaatadeptatie, biodiversiteit en energie.

  2. De bestaande kernen versterken en hiermee een hogere kwaliteit van de openbare ruimte creëren.

  3. Integraal, met win-win, toekomstbestendig ontwikkelen. De win wins zitten hierbij in de gebieden ruimtelijke kwaliteit, functiemix, mobiliteit, gezondheid en duurzaamheid.

Haarlemmermeer is een a-typische gemeente met veel contrasten en dat wil de gemeente juist versterken

Filmmaker: Willard Evan Jonathans