Lastige keuzes: de luchthaven en de toekomst

Sectie
Leren
Luchthaven
Leren in de Metropo(o)lder

Op woensdag 5 juni voerden we met de pilot ‘lastige keuzes’ een lijndialoog met 33 jongeren van 12 tot 18 jaar op het Kaj Munk College, onder leiding van Menno van der Veen van Tertium. Door de lijndialoog wordt fysiek, voel- en zichtbaar dat een antwoord niet altijd zwart wit is en dat er voor elk standpunt wat te zeggen valt.

Schiphol verschijnt bijna dagelijks in de krant. De media bestempelt de luchthaven als een geluids- en uitstootprobleem. Nederland telt op dit moment acht burgerluchthavens. De toekomst van de luchthaven is daarmee een nationaal vraagstuk geworden. Is het vraagstuk terug te brengen tot slechts twee problemen?

Zijn er ook kansen te benoemen?