WHO CARES

Sectie
Leren
Ontwerpen

De winnaars van de prijsvraag WHO CARES zijn tijdens de Dutch Design Week in Eindhoven bekengemaakt. Voor deze ontwerpwedstrijd werkten ontwerpers, zorgprofessionals en innovatieve denkers aan ideeën voor toekomstbestendige woonwijken in Rotterdam, Almere, Groningen en Sittard-Geleen. De jury, onder voorzitterschap van Rijksbouwmeester Floris Alkemade, bekroonde per wijk de beste plannen.

De prijsvraag WHO CARES gaat uit van de gedachte dat een stad die goed is ingericht voor ouderen en kwetsbaren een goede stad is voor iedereen. Op initiatief van Podium voor Architectuur is de prijsvraag vertaald naar een vergelijkbare opgave voor leerlingen uit 4 vwo van het Herbert Vissers College in Nieuw-Vennep. Dit paste binnen het curriculum en bovendien stelde deze prijsvraag een belangrijk en actueel maatschappelijk en ruimtelijk vraagstuk aan de orde.

Marcel van Heck van Atelier Rijksbouwmeester gaf de leerlingen in de klas een toelichting op de prijsvraag. Architect Milad Pallesh van het bureau Workshop Architecten gaf twee gastlessen met inspirerende voorbeelden hoe architectuur een rol kan spelen in het stimuleren van informele zorg. In juni hebben de leerlingen hun ontwerpen gepresenteerd aan ouders en docenten. De leerlingen van het winnende project 'Commune Concordia' werden uitgenodigd bij de prijsuitreiking van de landelijke prijsvraag tijdens de Dutch Design Week aanwezig te zijn.

Bureau SLA - WHO CARES
Bureau SLA - WHO CARES

Bureau SLA maakte het winnende ontwerp 'BloemkoolBurenBond' en 'Hedendaagse hofjes' voor een woonwijk in Almere Haven. Het project gaat uit van het versterken en vernieuwen van de woonhofjes waarin bewoners elkaar helpen. Samen met Overtreders W. ontwierp bureau SLA ook het People's Pavilion, een tijdelijk gebouw van 100% gerecyclede materialen, dat tijdens de Dutch Design Week als centrale ontmoetingsplek fungeerde. Oprichter van bureau SLA is architect-directeur Peter van Assche. Van Assche is ook lid van de programmaraad van Podium voor Architectuur.

Bekijk alle winnende ontwerpen van de prijsvraag WHO CARES hier.