Methode Makathon bekijk alle LIDM

Ook een Makathon organiseren? Bekijk de Checklist

Sectie
Erfgoed
Ontwerpen
Leren in de Metropo(o)lder
Makathon

Deze checklist vormt een stappenplan en geeft uitdrukking aan onze missie om maatschappelijke verandering te stimuleren. Net zoals een Makathon diversiteit, samenwerking en een goed ontwerp vereist voor echte impact, biedt deze checklist de bouwstenen om dit effectief, op verschillende plaatsen en schalen te herhalen. Wij geven de tools; u maakt de impact.

Makathon 3 dagen

Een goed georganiseerde Makathon kan een krachtige impact hebben. Het vereist nauwgezette afstemming van talrijke elementen om te zorgen voor een geslaagd evenement. Deze checklist is een essentieel startpunt voor iedereen die zich serieus wil inzetten voor een succesvolle en invloedrijke Makathon. Zorg dat je voorbereid bent om met de juiste middelen en strategieën een evenement van betekenis neer te zetten. Deze 3-daagse Makathon vraagt om een aanzienlijke investering en gedegen voorbereiding.

Voorbereiding

 • Doelstellingen definiëren: Bepaal de specifieke doelen van de Makathon
 • Thema en casussen kiezen: Selecteer een thema en ontwikkel casussen die relevant zijn voor de doelgroep
 • Programmateam samenstellen: Creëer een divers team om de Makathon te plannen en uit te voeren
 • Budget opstellen: Stel een gedetailleerd budget op voor alle kosten.
 • Locatie vastleggen: Reserveer een geschikte locatie die past bij de omvang en het thema van de Makathon
 • Planning maken: Ontwikkel een gedetailleerde tijdslijn voor alle activiteiten voor, tijdens en na de Makathon

Partnerschappen en Sponsoring

 • Partners en sponsors werven: Identificeer en benader potentiële partners en sponsors
 • Overeenkomsten sluiten: Zorg voor duidelijke afspraken en overeenkomsten met alle betrokken partijen

Deelnemers en Teams

 • Deelnemers werven: Promoot de Makathon om deelnemers te werven via diverse kanalen. Wat voor deelnemers/verschil tussen aanwezig uit vrije wil of vanuit 'het moet van school'
 • Teams indelen: Stel teams samen, rekening houdend met diversiteit en vaardigheden en de voorkeur voor een casus

Coaches en Jury

 • Coaches selecteren en trainen: Werf coaches en bied hen de benodigde training aan
 • Juryleden uitnodigen: Nodig deskundige juryleden uit die passen bij het thema van de Makathon

Materiaal en Technologie

 • Benodigdheden en materialen: Zorg vo r alle benodigde materialen en uitrusting. Denk aan Design Thinking canvassen, stiften, oLego, etc.
 • Technologische ondersteuning: Regel toegang tot software, hardware en internetconnectiviteit (wifi)
 • Communicatie en Promotie
 • Website en Social Media: Ontwikkel en onderhoud een website en social media kanalen
 • Promotiemateriaal: Creëer flyers, posters en online content
 • Persberichten: Stuur persberichten naar relevante media-outlets

Logistiek

 • Catering: Regel voedsel en drankjes voor deelnemers, coaches en juryleden
 • Accommodatie en vervoer: Regel indien nodig accommodatie en vervoer voor gasten of deelnemers. Zeker als de locatie minder goed bereikbaar is met het openbaar vervoer
 • Veiligheid en eerste Hulp: Zorg voor veiligheidsmaatregelen en toegang tot eerste hulp

Tijdens de Makathon

 • Registratie: Zorg voor een soepel registratieproces
 • Openingssessie: Organiseer een inspirerende openingssessie
 • Workshops en sessies: Voer geplande workshops en brainstormsessies uit
 • Voortgangsmomenten: Plan regelmatige check-ins met teams en coaches
 • Netwerkmogelijkheden: Bied mogelijkheden voor deelnemers om te netwerken

Afsluiting en Evaluatie

 • Eindpresentaties en beoordeling: Organiseer de eindpresentaties voor de jury
 • Juryrapport: Per groep benoemt de jury de waardevolle momenten in het procesontwerp en maken. Als er toch 1 "winnaar" wordt gekozen, omdat er maar een ontwerp gekozen mag worden, kunnen de voorkeuren en budgetoverwegingen van de opdrachtgever medebepalend zijn
 • Feedback verzamelen: Verzamel feedback van deelnemers, coaches en partners
 • Nabespreking en evaluatie: Evalueer de Makathon met het organisatieteam om lessen te trekken voor toekomstige evenementen. Vaak vind de evaluatie een aantal dagen na de Makathon plaats

Na de Makathon

 • Communicatie met de deelnemers: Stuur follow-up e-mails met bedankjes, certificaten en foto's
 • Rapportage en verslaglegging: Maak een eindrapport met resultaten, inzichten en aanbevelingen
 • Communicatie met het veld: Deel succesverhalen en uitkomsten met media en stakeholders

Makathon 1 dag

Deze budgetvriendelijke checklist is ontworpen voor organisaties zoals scholen die beschikken over beperkte middelen. Deze eendaagse Makathon richt zich op efficiëntie en kosteneffectiviteit, met een focus op interne middelen en eenvoud. Door de doelstellingen helder te definiëren, een relevant thema te kiezen en een divers team samen te stellen, kun je een impactvolle ervaring creëren die zowel inspirerend als haalbaar is. Benut interne talenten voor coaching en beoordeling, en maak gebruik van beschikbare materialen en technologieën.

Voorbereiding

 • Doelstellingen definiëren: Bepaal de specifieke doelen van de Makathon.
 • Thema en casussen kiezen: Selecteer een thema en ontwikkel casussen die relevant zijn voor de doelgroep.
 • Programmateam samenstellen: Creëer een divers team om de Makathon te plannen en uit te voeren.
 • Budget opstellen: Stel een gedetailleerd budget op voor alle kosten.
 • Locatie vastleggen: Reserveer een geschikte locatie die past bij de omvang en het thema van de Makathon
 • Planning maken: Ontwikkel een gedetailleerde tijdslijn voor alle activiteiten voor, tijdens en na de Makathon

Deelnemers en Teams

 • Deelnemers werven: Zoek een diverse groep van deelnemers binnen de organisatie. Wat voor deelnemers/verschil tussen aanwezig uit vrije wil of vanuit 'het moet van school'
 • Teams indelen: Stel teams samen, rekening houdend met diversiteit en vaardigheden en de voorkeur voor een casus

Coaches en Jury

 • Coaches selecteren en trainen: Werf coaches intern met collegas. Geef de training in een 3 uur lange sessie met nadruk op de doelstelling, design thinking, soft skills, feedback & beoordeling, crisismanagment en probleemoplossing
 • Juryleden uitnodigen: Nodig collegas, ouders en kennissen uit het eigen netwerk uit die passen bij het thema van de Makathon

Materiaal en Technologie

 • Benodigdheden en materialen: Zorg voor alle benodigde materialen en uitrusting. Denk aan Design Thinking canvassen, stiften, Lego, etc.
 • Technologische ondersteuning: Regel toegang tot software, hardware en internetconnectiviteit (wifi)

Logistiek

 • Catering: Laat mensen zelf lunch meenemen
 • Accommodatie en vervoer: Kies voor een bereikbare locatie

Tijdens de Makathon

 • Registratie: Zorg voor een soepel registratieproces
 • Openingssessie: Organiseer een inspirerende openingssessie
 • Workshops en sessies: Voer geplande workshops en brainstormsessies uit
 • Voortgangsmomenten: Plan regelmatige check-ins met teams en coaches
 • Netwerkmogelijkheden: Bied mogelijkheden voor deelnemers om te netwerken

Afsluiting en Evaluatie

 • Eindpresentaties en beoordeling: Organiseer de eindpresentaties voor de jury
 • Juryrapport: Per groep benoemt de jury de waardevolle momenten in het procesontwerp en maken. Als er toch 1 "winnaar" wordt gekozen, omdat er maar een ontwerp gekozen mag worden, kunnen de voorkeuren en budgetoverwegingen van de opdrachtgever medebepalend zijn
 • Feedback verzamelen: Verzamel feedback van deelnemers, coaches en partners
 • Nabespreking en evaluatie: Evalueer de Makathon met het organisatieteam om lessen te trekken voor toekomstige evenementen. Vaak vind de evaluatie een aantal dagen na de Makathon plaats