Inventarisatie Stedenbouw Bottom-Up

Sectie
Wonen
Metropool NL
Luchthaven
Artikelen

Als architectuurcentrum signaleren wij dat er veel gebeurt in Haarlemmermeer. Maar er zijn ook vragen. Wie is leidend? Wie neemt het initiatief? Wie bepaalt? Waar zitten knelpunten bij bottom-up initiatieven?

In de ruimtelijke ontwikkelingen van Haarlemmermeer lijken de bedrijvenparken rond Schiphol en aan de oostelijke zijde van Hoofddorp leidend. Binnen de bestaande parken is veel leegstand, stilstand, maar ook bouwactiviteit. Er wordt gezocht naar nieuwe vormen van samenwerking en nieuwe initiatieven om een verbinding tussen wonen, werken, leven te leggen.

Ondernemers zoeken op eigen kracht naar de link tussen werken en vrije tijd, zoals met acties om werknemers te verleiden te pauzeren in het aangrenzende landelijk gebied. Aan landschaparchitectuurbureaus worden opdrachten verstrekt om het contact te leggen tussen betreffende ondernemers en ervaringsdeskundigen uit het landelijke erfgoedgebied.

Wat is de stand van zaken rond grote stagnerende projecten? Zijn er nieuwe ontwerpprocessen, vormen van beheer en financiering mogelijk en wie zijn de actoren?

Download hiernaast de publicatie 'Inventarisatie Stedenbouw Bottom-Up'.