Tussen Tijd: gebruik van ruimte in transitie

Sectie
Artikelen

De huidige manieren van ontwikkelen, plannen en bestemmen lijken in de crisis hun betekenis en waarde te verliezen. De behoefte naar flexibiliteit en nieuwe manieren van integrale samenwerking is voelbaar. Wat gebeurt er in de tijd tussen de crisis en de nieuwe tijd?

Deze behoefte manifesteerde zich tijdens de reeks lezingen en expertmeetings die Podium voor Architectuur voorjaar 2012 rondom het thema Leegstand & HerBestemmingsplannen organiseerde. De inhoud, uitkomsten en de zoektocht vormen de aanleiding van de publicatie 'Tussen Tijd'.

De hoofddrager voor de publicatie vormen de verslagen van de vier expertmeetings met de thema's: de praktische omgang met leegstand, voedsel als impuls voor stedelijke vernieuwing, bottom-up stedenbouw als organische ontwikkelmethode en gebiedsontwikkeling in transitie.

De inhoudelijke impulsen, overwegingen en kansen rondom deze vier verslagen vinden hun vorm in artikelen, interviews en columns. In elk hoofdstuk wordt zowel een lokale als nationale blik op de verschillende thema's geworpen zoals we dit ook gedaan hebben tijdens de expertmeetings.

De publicatie is voor €19,50 te bestellen via .

Lees een mooie recensie van dit boek door de redactie van TOPOS.

Tussen Tijd
Tussen Tijd