Foto: Niké Dolman
Haarlems Dagblad bekijk alle artikelen

Overbos in Hoofddorp heeft veel mooie plekken

Sectie
Erfgoed
Artikelen
Overbos

Wie in de Hoofddorpse wijk Overbos op zoek gaat naar treurigheid vindt genoeg. Maar de jonge architecten Richard Proudley (34) en Milad Pallesh (35) kijken heel anders naar de wijk. “Er zijn veel mooie plekken te vinden in Overbos. Wij willen met bewoners in gesprek om de waarde van de wijk te achterhalen en te versterken”, zegt Pallesh.

Door Bart Boele

Jonge architecten zien toekomst voor oude nieuwbouwwijk

HOOFDDORP

In wijkcentrum De Boskern is op zaterdag 18 juni vanaf 14 uur een bijeenkomst belegd om met de wijkraad en bewoners in gesprek te gaan. “Wij kennen de nieuwbouwwijken van Haarlemmermeer”, zegt Pallesh die opgroeide in de Nieuw-Vennepse wijk Linquenda. “Richard is opgegroeid in Overbos, die heeft misschien een meer romantische kijk op die wijk vanwege zijn herinneringen.” Dat klopt als Proudley een artikel uit 2020 ziet uit deze krant dat over Overbos gaat. Hij groeide op aan Dassenbos en als hij de foto van het kunstwerk in het wijkpark ziet zegt hij: “Boven in dat kunstwerk rookte ik stiekem mijn eerste sigaretjes.”

Architecten Richard Proudley en Milad Pallesh in het volkstuincomplex
Architecten Richard Proudley en Milad Pallesh in het volkstuincomplex

Bijzondere dingen

“Wij zien als architecten meer, bijzondere dingen. Er is best iets aan de hand in Overbos”, aldus Pallesh. “De overheid stuurt nu op verdichting. Een wijk als Overbos is dan een mooie casus. De wijk vergrijst. Jongeren vertrekken omdat er geen geschikte huisvesting is, ouderen blijven zitten in inmiddels te grote woningen. Er is geen doorloop. De vraag is hoe je kunt bepalen wat je wel en wat je niet kunt veranderen.” “Als je bewoners vraagt wat ze willen veranderen is het antwoord vaak ’niets’. Wij willen projecten van elders laten zien en vragen ’spreekt dit je aan’? Heel Overbos staat nu volgeparkeerd met auto’s. Met die ruimte zou je iets anders kunnen doen”, aldus Pallesh.

“Wij zien als architecten meer, bijzondere dingen. Er is best iets aan de hand in Overbos”

In gesprek

De twee architecten hebben met de wijkraad op 10 maart al een wandeling door Overbos gemaakt. Op 18 juni willen ze met bewoners in gesprek. Vervolgens zullen ze in september een aantal scenario’s presenteren om mogelijkheden aan te geven. Pallesh: “De wijkraad geeft aan dat veranderingen er niet voor hen komen. Ze wonen al 35 jaar met veel plezier in Overbos en zeggen ’nu is de volgende generatie aan de beurt’. Maar dan moet die generatie wel de gelegenheid krijgen om in Overbos te wonen.” “Wij zijn ervaringsdeskundigen van naoorlogse nieuwbouwwijken in Haarlemmermeer, maar kijken toch door een andere bril. We hopen dat mensen accepteren dat er dingen gaan veranderen. Als je niets doet is Overbos over twintig jaar een wijk waar je niet graag wilt komen. De wijk dreigt in te slapen”

Verloren plekjes

Pallesh en Proudley willen ’nuchter en vriendelijk’ mogelijkheden aanreiken. “Stedenbouwkundig zijn er verloren plekjes in Overbos. Die kun je mooi afmaken met bijvoorbeeld de bouw van tien of vijftien woningen voor jongeren of ouderen. Je kunt ouderen stimuleren daarheen te verhuizen en jongeren om naar de wijk te komen.” “Wij zien plekken waar dat kan. Overbos is een uitgestrekte wijk met veel water, veel groen en veel fietsmogelijkheden. Het is met verdichting dan niet de bedoeling om te gaan slopen voor hoogbouw. Maar al die auto’s bieden wel mogelijkheden om plaats te maken voor kleinschalige woningbouw.” Winkelcentrum ’t Paradijs, net als alle straten in de wijk naar een bos genoemd, is het centrum van Overbos. “Als je ernaar kijkt is een grotere paradox tussen het gebouw en de naam ervan niet mogelijk”, vindt Pallesh. “’t Paradijs is al een casus op zich om te bekijken.”

Zorgen bij de wijkraad: Overbos vergrijst, de eenzaamheid neemt toe

HOOFDDORP

Na Graan voor Visch, Pax en Bornholm is Overbos de vierde grote naoorlogse nieuwbouwwijk van Hoofddorp. De rijksoverheid betaalde eraan mee en bepaalde dat er, gezien de woningschaarste, een hoge woningdichtheid moest komen: veel huizen dicht op elkaar gebouwd dus. In een portret van de wijk dat deze krant in 2020 maakte zegt Jan Havenaar, voorzitter van de wijkraad Overbos: “In Overbos wonen iets meer dan 10.000 mensen, die elkaar bijna niet kennen. Ik woon hier nu 35 jaar. Veel mensen die bij mij in de straat wonen ken ik bij voornaam en we groeten elkaar, maar we gaan niet bij elkaar op de koffie.”

Kwetsbaarheid

Marinus Lineman, onderzoeker van de gemeente Haarlemmermeer voegt daaraan toe: “De grote woningschaarste in combinatie met een periode van economische neergang leidde ertoe dat in Overbos veel goedkope huur- en koopwoningen werden gerealiseerd. Overbos heeft veertig procent sociale huurwoningen, het hoogste percentage van Haarlemmermeer. Dat levert een bepaalde kwetsbaarheid op. Er is armoede, werkloosheid en dat leidt weer tot eenzaamheid. De wijk is divers maar sociaaleconomisch wat zwakker.” Havenaar: “Dat speelt vooral in Overbos-Noord, waar de huizen dichter op elkaar zijn gebouwd. Mensen leiden een meer teruggetrokken bestaan. We proberen ze als wijkraad met andere organisaties zoals Meerwaarde en Sportservice uit de eenzaamheid te halen, maar het valt niet mee. De wijk vergrijst. De kinderen zijn de deur uit, de ouders blijven achter en als een van de partners overlijdt neemt het aantal alleenstaanden toe.”