Foto: Loek van Vliet
Polderlintportret bekijk alle artikelen

Michael Sevenhuijsen van Klimpark21

Sectie
Erfgoed
Polderlintportretten
Gesprekken

Michael Sevenhuijsen, eigenaar en initiatiefnemer Klimpark21. Wat maakt werken op deze plek aan het polderlint bijzonder?

Het Klimpark21 in PARK21 is aangelegd zoals de bodem naar boven kwam na de inpoldering. De bodem van het meer. In overleg met de landschapsarchitect van gemeente is er een golvend landschap ontstaan. Klimpark 21 functioneert off grid en heeft geen enkele nutsaansluiting. Vanaf de locatie zijn de kavels te zien, de oude maatvoering. Het zicht op de IJweg, de Bennebroekerweg en de busbaan van de Zuidtangent. Tussen het Klimpark en het omringende land is geen erfafscheiding zoals bij de boeren.

24 juni, IJweg 1273 – kruising Bennebroekerweg

Michael Sevenhuijsen
Michael Sevenhuijsen

Een begrenzing van het Klimpark zou een functie hebben omdat er veel wind is. Er is een aanknopingspunt in de zichtlijn naar de boombeplanting … welk perceel is dit Nieuwenhuis? het zou een verbinding opleveren met de IJweg en Bennebroekerweg, allebei een belangrijk lint, omzoomd door bomen.

Ik wil heel graag bomen vanwege de wind. Vooral zijwaartse wind, die waait het meest. Dan heb ik last met de tokkellijn omdat ze zo lang zijn. Het park is seizoensgebonden, een strandtent seizoen. Bij wind, meer dan 25 km per uur wind, moet ik het park sluiten. Dat scheelt heel veel inkomsten.

Ik ben een startende ondernemer met dit klimpark. Bij de plannen en aanleg van het park en in het vooroverleg met gemeente heb ik er nooit over nagedacht. Het is een ervaring die zich openbaart bij gebruik. Ik wilde dit heel graag, op deze locatie en he binnen drie jaar bouwen. Als Brabander heb ik niet veel ervaring met de wind. Hier in de polder, is het de wind, als factor die me opbreekt.

Open landschap
Open landschap

Parallelle polderlinten

In de verte is Landgoed Kleine Vennep zichtbaar waar een windhaag is geplant, met subsidie want als boer is dat mogelijk. Ik heb een andere functie en dan is het niet mogelijk om subsidie te verkrijgen terwijl we allebei in PARK21 onze onderneming hebben. Een rij bomen en ik ben geholpen. Het is in feite een parallel van de Benneboekerweg, het past in het beeld. Het is een mooie aanleiding, ik zit hier op de hoek van 2 polderlinten.

Laat het landschap niet afhangen van het type ondernemerschap maar van het landschap en de doorgetrokken lijnen.

De bereikbaarheid van Klimpark21 via de linten is beperkt, via een afslag, met de auto en een heel eind lopen. Ik hoop op een halte bij de busbaan zodat ook publiek uit Amsterdam naar Park21 kan komen. De scholen weten Klimpark nu redelijk te vinden.

De zuidwesten wind, op het strand, alle ribbeltjes, dit is hoe de bodem van het meer eruit zag. Tussen de golven van het oude meer loopt het traject van de skatebordbaan.

De polderlinten die me ontsluiten en omsluiten; wat we moeten versterken, dat is meer natuur en bomen. Dat zou een hele goede aanvulling zijn. Mensen gaan voor de bossen en de ruimte en de rust naar de Achterhoek, Twente en Brabant. Maar Haarlemmermeer heeft dat type landschap niet. Maak het dan. Compenseer Schiphol, plant die bomen! Pomp al dat geld in bomen, in het landschap.

Parallel polderlint
Parallel polderlint

Water, dieren en geluid

Het plan voor het PARK21 bestaat uit die lagen van polderbodem, recreatie en park. Water is van belang. Om de sloot heen ligt het nieuwe peil. De sloot is het oude peil. In de toekomstmoet je ook het nieuwe peil gaan aanleggen, waterberging om droogte en regenval op te kunnen lossen.

Zo’n park op dit landschap als soort waterbuffering, leg maar aan. Daarom ben ik hier ook begonnen, om hier verder te kunnen ontwikkelen.

Een klimpark als aanjager van diversiteit in dieren; het barst hier van de valken en de muizen. De valken zitten op de lijnen.

Waar de heuvels bij elkaar komen, werk ik aan hindernissen. Door deze periode met Corona is buitensport ideaal. Daarom zet het klimpark in op sporten gedurende alle seizoenen.

Er is hier best veel geluid. Het verkeerslawaai is een constante. Ook om die reden zijn parallelle polderlinten gewenst. De nieuwe Bennebroekerweg gaat vierbaans worden, de aansluiting op de Drie Merenweg, wordt verbreed. Voor mij kunnen de bomen niet groot en robuust genoeg zijn.

Het gebied evolueert. We evolueren ook meer naar behoefte aan de luwte. We moeten meebewegen met de tijd.

Beleving & persoonlijke wens

Het onderhoud is intensief. Eenmaal per week rijdt er een maaimachine over het land. Als ondernemer moet ik alles zelf maaien. Een connectie tussen groot onderhoud en dat van de ondernemers zou zo functioneel zijn.
Wat ik nodig heb aan landschap en als windvanger is in feite een parallel polderlint. Maar het mag niet. Ik heb vertrouwen nodig en gecreëerd met mijn startende onderneming. Wat ik nodig heb: ga met me verder, denk met me mee.

Toekomstgericht

Wat zijn drie belangrijke kernkwaliteiten?

  • Ecologische ontwikkeling
  • Sociale componenten
  • Recreatie