TWEELINGDIALOOG: Het (on)Zichtbare vs. het ge(Da)teerde Landschap

In de stad is het datalandschap nauwelijks zichtbaar en overal aanwezig. In het ruimtelijke landschap zijn 10 datacenters zichtbaar. Met technici, de branche, ontwerpers en beleidsmakers verkennen we in twee besloten sessies de stand, wat er staat te gebeuren, wie bepalend is, en wat de opgave is.

Hoever verwachten we te zijn rond 2032 en wat is de ontwerpopgave vanuit die verwachting? Het zijn verkennende en vertrouwelijke dialogen over de technische- en ontwerpopgave tussen nu en 2032. Deelname vanuit o.a. branche datacenters, installaties, provincie, gemeente, HNI, Waag society, architectuur, duurzaamheid, kennisinstellingen.

Fotograaf Theo Baart geeft op beide locaties een prikkelende visuele introductie. Moderator Bart Cosijn Max 12 personen

Een week eerder vindt deze sessie plaats:

27 nov 16.00-18.30 | incl kleine maaltijd en napraten Architectuur Instituut Rotterdam (AIR) Waalhaven Oostzijde 1 Rotterdam

Aanmelden Aanmelden is op basis van persoonlijke uitnodiging. Dit kan voor beide dialogen, of per locatie. Als je geen uitnodiging hebt ontvangen maar een waardevolle bijdrage kunt leveren, mail dan naar Vincent van Dam: