LIDM // Circulaire transformatie van agrarisch erfgoed

Haarlemmermeer heeft veel agrarisch erfgoed. Welke betekenis kan erfgoed hebben voor de bewoners van nu en de toekomst? Met een groep van 22 jongeren bespreken en verbeelden we wat hun definitie is van circulaire transformatie.

Landgoedeigenaar Dirk Molenaar van de Kleine Vennep is een sterk voorbeeld van nieuwe bedrijfsvoering. De hoeve is in functie en vernieuwt. Er zijn festivals, workshops, exposities, verjaardagsfeesten. Bezoekers ervaren de polder, de hoeve, het nieuwe landgoed.

Met jonge bewoners van Haarlemmermeer ontwerpen aan een nieuwe agrarische bedrijfsvoering, wat zijn de kansen, de wensen, hoe ziet het eruit, wat is de waarde voor de regionale toekomst?